Referaty plenarne podczas III Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” wygłoszą:

 

prof. dr hab. Wiesław Barabasz

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Bioróżnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów glebowych”

 

dr Dorota Górniak

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

„Mikrobiom lodowcowy”

 

prof. dr hab. Adam Jaworski

Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Nauk o Zdrowiu, Społecznej Akademia Nauk w Łodzi

„Szczepionki i szczepienia - rys historyczny oraz współczesne trudne wyzwania dla zdrowia publicznego”

 

dr hab. Andrzej Mazur

Zakład Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

„Podzielone genomy bakteryjne: genomika strukturalna i funkcjonalna Rhizobium”

 

dr hab. Anna Sikora

Zakład Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

„Bioróżnorodność wspólnot mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych”

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018, godz. 14:21 - Artur Banach