W dniu 06.11.2019 o godz. 16:40 w sali CTW-104 odbędzie się X posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Po posiedzeniu będzie miało miejsce obowiązkowe szkolenie dla starostów dotyczące struktury uniwersytetu, regulaminu studiów oraz przyznawania stypendiów. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby nieposiadające prawa głosu w RWSS WNH KUL.

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019, godz. 20:13 - Katarzyna Zając