Pozostało już nie wiele czasu by zarejestrować swój udział na XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020.

 

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

 

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

 
Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś.
 
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof.UwB – Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Tytuł wystąpienia: Interdyscyplinarność w naukach społecznych.
 
Dr Krzysztof Chyliński – CSF ProTech, Wiedeń
Tytuł wystąpienia: Inżynieria genetyczna z CRISPR/Cas9 – od terapii genowej do wskrzeszania mamutów.

 

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

 • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • obszar nauk przyrodniczych;
 • obszar nauk ścisłych;
 • obszar nauk technicznych;
 • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 • obszar nauk humanistycznych;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:

 • pracownicy naukowi,
 • doktoranci,
 • studenci,
 • zaproszeni goście,
 • przedstawiciele firm.


III tura rejestracji trwa do 20 lutego 2020 roku. Wszystkie informacje o wydarzeniu znajdziecie na  www.konferencja-tygiel.pl.

 

• do 2 marca 2020 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 21-22 marca 2020 r. – XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Autor: Mateusz Kwaśnik
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2020, godz. 01:49 - Mateusz Kwaśnik