W dniu 25.10.2017 roku podczas pierwszego posiedzenia w roku akademickim 2017/2018 RWSS WNH KUL miały miejsce wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału, a także nowego skarbnika i sekretarza Zarządu.

 

Na funkcję skarbnika została wybrana Małgorzata Ostrowska (historia sztuki), natomiast sekretarza - Paulina Pomajda (humanistyka cyfrowa).

 

Pełny skład Zarządu:

 

Przewodniczący - Marlena Przygoda (filologia angielska)

 

Wiceprzewodniczący - Katarzyna Zając (edytorstwo)

 

Sekretarz - Paulina Pomajda (humanistyka cyfrowa)

 

Skarbnik - Małgorzata Ostrowska (historia sztuki)

 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 00:07 - Katarzyna Zając