Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ponadnarodowym projekcie:

 

„PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z czterema partnerami zagranicznymi z Francji, Ukrainy i Rosji [zob. Partnerzy zagraniczni].

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 11:21 - Urszula Czyżewska