KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Krzysztof Motyka

Konsultacje: wtorek, 8.10-9.10, 12.20-12.50, C-347

e-mail: krzysztof.motyka@kul.lublin.pl

 

 

PRACOWNICY:

   

Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL (adiunkt)
Konsultacje: czwartek, 14.10-15.40, C-346

e-mail: grzegorz.adamczyk@kul.pl

 

 

DOKTORANCI:

 

Seminarium Socjologia Prawa i Praw Człowieka (dr hab. Krzysztof Motyka)

mgr Paulina Michowska 

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Patryk Przepiórka

mgr Angelika Wagner

 

Seminarium Socjologia Moralności (dr hab. Grzegorz Adamczyk)

Mgr Magdalena Rak

Ks. mgr Marcin Jarek

Ks. mgr Dominik Szczygielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 12:59 - Maria Mazurek-Olszowa