• Dr hab. Arkadiusz Gut (prof. KUL), pracuje w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL. Autor dwóch monografii O relacji między myślą a językiem (2009), Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej (2005).
 • Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Czterokrotny beneficjent grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi odczytywania stanów mentalnych innych podmiotów i przygotowuje książkę dotyczącą dziecięcych teorii umysłu. 

 

Opis obecnych zainteresowań badawczych

 1. Badania filozoficzne i kognitywne dotyczące języka:
  • Badania semiotyczno-logiczne nad językiem
  • Badania nad udziałem języka w szeroko pojętych zdolnościach kognitywnych.
  • Badania dotyczące kompetencji językowej (w aspekcie rozwojowym i porównawczym) 
 2. Badania filozoficzne i kognitywne dotyczące umysłu: 
  • Badania dotyczące świadomości i funkcji umysłowych. 
  • Badania dotyczące mindreadingu (aspekt poznawczy i społeczny)
  • Badania empiryczne dotyczące nabywania przez dzieci zdolności do atrybucji fałszywych przekonań i kluczowych pojęć umożliwiających procesy czytania cudzych stanów mentalnych
 3. Badania dotyczące komunikacji:
  • Kognitywne podstawy komunikacji
  • Rozwój procesów komunikacyjnych u dzieci
 4. Badania dotyczące filozofii współczesnej:
  • Frege
  • Husserl
  • Brentano
  • Szkoła Lwowsko-Warszawska
  • Filozofia psychologii

Granty

 • 1999-2000  Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze 1 H01 A 021 16: pt. Logiczna teoria sądu i jej filozoficzne podstawy.
 • 2005-2007 Grant Badawczy Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego, projekt o numerze 1 H01A 024 29: Myśl a język naturalny (krytyka stanowisk utożsamiających myśl z językiem).
 • 2008-2010 Projekt badawczy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. Determinizm językowy - podstawy epistemologiczne.
 • 2009-2012 Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o numerze  1497/B/H03/2009/37 pt.  Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między meta-poznaniem a mind-readingiem.
 • 2011-2104. Grant Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki, nr.2011/01/B/HS1/04462, Tytuł: OSOBLIWOŚĆ EWOLUCYJNA NATURY LUDZKIEJ (Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii – badania nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt)

 

Edukacja

 • 1990-1996  Studia magisterskie Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 1993 (Semestr MA Program)  Karl-Franazens Universität, Graz (Austria)
 • 1995  (Semestr MA Program)  Karl-Franzens Universität, Graz (Austria)
 • 2000 (Semestr PhD Program) University of Sheffield (Great Britain)
 • 2001-2002 (pobyt badawczy) University of Wisconsin (USA)
 • 2001 Obrona Pracy Doktorskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (promotor: prof. A.B. Stępień, recenzenci prof. L. Koj (UMCS), prof. U. Żegleń (UMK).
 • 2005 r. (od 1 marca do 31 maja) – Visiting Scholar, w Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Belgia.
 • 2006 r. (od 1 marca do 31 maja) – staż w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, finansowany przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2010, Habilitacja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Stypendia oraz wyróżnienia

 • 1993 r. (od 1 marca do 30 czerwca) – Stypendium Naukowe przyznane przez Büro für Austauschprogramme des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, Wien, Austria, w Karl-Franzens Universität, Graz (Austria) u prof. R. Hallera
 • 1995 r. (od 1 marca do 30 czerwca) – Stypendium Naukowe przyznane przez Büro für Austauschprogramme des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, Wien, Austria, w Karl-Franzens Universität, Graz (Austria) u prof. R. Hallera
 • Laureat Nagrody – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999)
 • 2000 r. (od 1 października do 31 grudnia) – Stypendium Naukowe – Doktoranckie, przyznawane przez Fundację  Batorego na pobyt w University of Sheffield (Wielka Brytania) u prof. D. Bella
 • 2001-2002 r. (rok akademicki) – Fulbright Junior Advanced Research Grant University of Wisconsin, USA.
 • 2005 r. (od 1 marca do 31 maja) – Stypendium Naukowe – Visiting Scholar, przyznane przez Katholieke Universiteit Leuven na pobyt w Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Belgia.
 • 2006 r. (od 1 marca do 31 maja) – Krajowe Stypendium Wyjazdowe przyznane przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej na pobyt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
 • Indywidualna nagroda Rektora KUL (2007)
 • Indywidualna nagroda Rektora KUL (2011)

 

Języki

 • Język angielski (znajomość bardzo dobra)
 • Język niemiecki (znajomość bardzo dobra)
 • Język francuski (podstawowy)
 • Język chiński (początkujący)

 

 

Autor: Arkadiusz Gut
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2012, godz. 14:49 - Andrzej Zykubek