Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2014

W dniach 28-29 sierpnia 2014 r. Wydział Teologii KUL oraz Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Lublinie zapraszają na 73. Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod hasłem Ekumenizm dla ewangelizacji - aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

II Sobór Watykański z mocą nauczał, że brak jedności chrześcijan „szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (Dekret o ekumenizmie nr 1). Papież Franciszek przypomniał, że zaangażowanie się na rzecz tej jedności „ułatwiającej przyjęcie Jezusa Chrystusa, przestaje być czystą dyplomacją (…), lecz przemienia się w nieodzowną drogę ewangelizacji” (adhortacja Evangelii gaudium nr 246).


Organizatorzy mają nadzieję, że połączona z doświadczeniem duszpasterskim refleksja naukowa pomoże duchownym i świeckim, zaangażowanym w duszpasterstwo i katechezę, korzystać z osiągnięć współczesnego ruchu ekumenicznego na drogach ewangelizacji.

 

Program:

 kul_dwa_plakat_2014

28 sierpnia - uczestniczą księża niekatechizujący

 

10.00 Otwarcie

 

abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

10.15 Wykład: Wobec liturgicznych i duchowych praktyk innych chrześcijan - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
11.55 Dyskusja

11.10 Wykład: Ekumenizm męczenników - dr Piotr Kopiec
11.30 Przerwa

 

12.00 Wykład: Krytyka ekumenizmu przez tradycjonalistów katolickich - ks. dr hab. Marcin Składanowski
12.30 Wykład: Największe osiągnięcia współczesnych dialogów ekumenicznych - dr hab. Sławomir Pawłowski SAC
13.00 Dyskusja

13.30 Zakończenie


29 sierpnia - uczestniczą katechizujący: świeccy i duchowni

 

9.00 Msza święta - przewodniczy abp prof. dr hab. Stanisław Budzik (Kościół Akademicki KUL)
10.00 Otwarcie: część katechetyczna I
11.00 Wykład: Hierarchia prawd wiary w katechezie a ekumenizm - dr hab. Sławomir Pawłowski SAC
11.30 Wykład: Ekumeniczny wymiar katechezy - ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
12.00 Komunikaty

Część katechetyczna II

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2014, godz. 08:28 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2014-06-25