Z dniem 1 października 2015 r. rozpoczął swą działalność Dział Kształcenia – jednostka administracyjna, która przejęła dotychczasowe zadania Działu Toku Studiów, poszerzając je o sprawy związane z jakością kształcenia i obsługą kandydatów na studia i studentów.

 

Dział realizuje swoje zadania w ramach trzech Sekcji:

1. Sekcja Nauczania, CTW-19, tel.: 81 4545643; CTW-20, tel.: 81 4545642

2. Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, CN-004, tel. 81 44 54 137, 44 54 216

3. Sekcja Jakości Kształcenia, CTW-16, tel.: 81 4545641

 

Zadania Działu i poszczególnych Sekcji określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia oraz Zarządzenie Rektora KUL z dnia 30 września 2015 r. w sprawie likwidacji Biura ds. Jakości Kształcenia oraz zmiany zarządzenia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia

 

Dział Kształcenia mieści się w Centrum Transferu Wiedzy na parterze:

Kierownik Działu - CTW-15

Sekcja Jakości Kształcenia - CTW - 16

Sekcja Nauczania - CTW-19 i CTW-20.

 

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów mieści się w Kolegium Norwidianum w pokoju CN-004.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017, godz. 14:25 - Anna Szałek