Informujemy , że wnioski o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.6-7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2018 r.

 

 

WNIOSKI/PODANIA obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:

Komisja

Stypendialna

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie pomocy materialnej - załącznik nr 1 do zarządzenia

(miejsce w domu studenckim, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)            -drukować dwustronnie                                                               

 

infKonto.pdfwniosek o  przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - załącznik nr 2 do zarządzenia-stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie stupendium Rektora dla najlepszych studentów- załącznik 2a do zarządzenia- stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

                                   

Dotyczy studentów następujących kierunków studiów:


  • architektura krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia

  • gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

  • inżynieria środowiska - studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

   

infKonto.pdf wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów- załącznik nr 3 do zarządzenia  - drukować dwustronnie na A4

 

 

infKonto.pdfzałącznik nr 4 2018/2019- jednorazowa zapomoga (wniosek obowiązujący od 06.09.2018 r.)

 

infKonto.pdfwniosek o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej - załącznik nr 5 do zarządzenia- wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej (dotyczy § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu)

WNIOSKI/PODANIA - odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej:

Odwoławcza Komisja Stypendialna

infKonto.pdfwniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej - załącznik nr 7 do zarządzenia   -odwołanie w sprawie odmowy przyznania pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) drukować dwustronnie

 

 

infKonto.pdfwniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania miejsca w domu studenckim - załącznik nr 8

 odwołanie w sprawie odmowy przyznanie miejsca w domu studenckim

OŚWIADCZENIA I INNE DRUKI:

Inne

infKonto.pdfulotka informacyjna na rok akademicki 2018/2019

 

infKonto.pdf informacja o numerze rachunku bankowego informacja o numerze konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium (należy złożyć w przypadku zmiany numeru konta w trakcie roku akademickiego)

 

infKonto.pdfoświadczenie - ubezpieczenie zdrowotne - pdf-oświadczenie (dotyczy tylko studentów i doktorantów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL)

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, godz. 12:20 - Izabela Mazur