Spotkanie z sąsiadami

 

    Dyrektor Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim spotkał się 23 czerwca br. z burmistrzami, wójtami, reprezentantami samorządów oraz stowarzyszeń samorządów z Rejonu Żółkiewskiego na Ukrainie , Obwód Lwowski.

Licząca 29 przedstawicieli grupa ukraińskich samorządowców wysłuchała informacji o roli i zadaniach Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL oraz potencjalnych możliwościach podjęcia współpracy pomiędzy CE-K, a samorządami z sąsiadującego z Polską rejonu Ukrainy.

    Dyrektor zaprezentował gościom z Ukrainy również cele działalności Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego, w tym informacje o współorganizowaniu przez fundację Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, które w tym roku odbędzie się w dniach 6 – 7 października. Ustalono, że kontakty pomiędzy CE-K, a przedstawicielami samorządów Rejonu Żółkiewskiego będą kontynuowane. Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu, a jego zasadniczym tematem będą możliwości wspólnego aplikowania z projektami do programu Polska – Białoruś – Ukraina.

 

 

 

 

 


Srebrny Gryf w Centrum

 

Gala XII edycja wyróżnienia „Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” gościła 14 czerwca br. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Srebrny Gryf'”, to wyróżnienie przyznawane corocznie firmom i osobom, które wykazując się przedsiębiorczością i kreatywnością znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy powiatu tomaszowskiego. Z wnioskiem o nagrodzenie wyróżnieniem „ Srebrnego Gryfa” występują do kapituły osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.

Kapituła składająca się z: Teresy Chrastiny - przewodniczącej rady powiatu, Jana Kowalczyka – starosty tomaszowskiego, Józefa Marynicza – dyrektora wydziału integracji europejskiej, rozwoju gospodarczego i promocji starostwa, pracowników starostwa, przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów poprzedniej edycji „Gryfa” - oceniając wnioski decyduje o przyznaniu wyróżnienia w danym roku. Laureaci mają prawo używania tytułu „ Laureat wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” we wszystkich działaniach promocyjnych i reklamowych.

W tegorocznej edycji „Gryfa” kapituła przyznała dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały je :

Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” - Anna Kuśmierczak – Kuceł, Antoni Kuśmierczak, Ireneusz Kuśmierczak oraz Tom – net PPHU - Jan Koper z Tomaszowa Lubelskiego.

Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” zajmuje się hodowlą ryb przede wszystkim karpia, którego smak znany jest w całej Polsce. Jednak w ich stawach pływają również: sumy, sandacze, amury, szczupaki, tołpygi, a ostatnio pstrągi tęczowe i jesiotry. Rocznie gospodarstwo produkuje ponad 100 ton ryb. Poza hodowlą ryb zajmują się także prowadzeniem karczmy o jakże charakterystycznej nazwie „Karpiówka”. Gospodarstwo Rybackie „ Bełżec” rozpoczęło prace związane z budową małej przetwórni ryb. W swej działalności gospodarstwo niejednokrotnie posiłkowało się środkami unijnymi.

Drugi laureat - Tom – net PPHU - już prawie 15 lata świadczy usługi telekomunikacyjne oraz realizuje inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjna na obszarze powiatu tomaszowskiego. Między innymi zapewnia dostęp do internetu drogą radiową oraz poprzez światłowody . W miejscach gdzie firma stworzyła sieć światłowodową jest także dostawcą: telewizji cyfrowej, internetu oraz telefonii stacjonarnej. Tom – net świadczy także usługi serwisu komputerowego, konserwacji sieci oraz doradztwa telekomunikacyjnego. Firma stale się rozwija podnosząc kwalifikacje pracowników i korzystając ze środków unijnych na inwestycje.

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe miasta – burmistrz Wojciech Żukowski i powiatu: przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Chrastina, starosta Jan Kowalczyk, wicestarosta Jerzy Wereszczak, radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

 http://www.kul.pl/gala-srebne-gryfy-powiatu-tomaszowskiego,art_75509.html


Przekazanie księgozbioru KUL na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim


http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/index.php?id=107,106&zoom=6149

 galeria   http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/index.php?id=103&c=393

 

 


Relacja - Targi Edukacji i Pracy na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim

 

 

    Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL 30 marca br. było zarazem współorganizatorem i gospodarzem Targów Edukacji i Pracy. Targi zostały zorganizowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osobach poszukujących zatrudnienia, planujących zmiany w karierze zawodowej oraz pracodawcach. W auli Centrum oferty zaprezentowało 26 wystawców , miedzy innymi firmy, takie jak Żabka Polska S.A., SVZ Tomaszów Sp. z o. o., WSK Tomaszów Lub. Sp. z o. o., „Roztocze” ZUP, FHUP „Krawpak”, restauracja „Tabasco”, Bank Pekao S.A. oraz szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe.

Targi odwiedziło kilkuset przede wszystkim młodych gości planujących edukację i ścieżki kariery zawodowej. W ramach targów odbyły się warsztaty zawodowe dla młodzieży - „Czas na przedsiębiorczość” i „Jak znaleźć się na rynku pracy” oraz indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. W trakcie targów odbyło się także spotkanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP z przedsiębiorcami i samorządowcami z obszaru powiatu tomaszowskiego na temat perspektyw współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Targi odwiedził także Piotr Olszówka Poseł na Sejm RP .

Organizatorami Targów Edukacji i Pracy były : Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Tomaszowski Cech Wielobranżowy oraz Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim.

autor: Jerzy Zarębski


 

Targi Edukacji i Pracy

 

    Już kilkanaście różnorodnych podmiotów i instytucji zadeklarowało udział w Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 30 marca br. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL, ul. Lwowska 80, w Tomaszowie Lubelskim, w godzinach od 10.00 do 13.00.

    Targi są organizowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osobach poszukujących zatrudnienia, planujących zmiany w karierze zawodowej oraz pracodawcach. Mają być miejscem gdzie będą prezentowane oferty pracy, praktyk i staży zawodowych. W ramach targów, między innymi, odbędą się konsultacje dla pracodawców z zakresu refundacji wynagrodzeń dla pracowników młodocianych oraz warsztaty zawodowe dla młodzieży - „Czas na przedsiębiorczość” i „ Jak znaleźć się na rynku pracy” oraz indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi.

    W programie targów przewidziano także spotkanie Komendanta Wojewódzkiego OHP z przedsiębiorcami i samorządowcami z obszaru powiatu tomaszowskiego na temat perspektyw współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

    Organizatorami Targów Edukacji i Pracy są : Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Tomaszowski Cech Wielobranżowy oraz Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim.

    Wszyscy zainteresowani udziałem w targach mogą kontaktować się w tej sprawie z tomaszowskim Hufcem Pracy – ul. Lwowska 120, tel. 84 664 71 86.

files/1065/targi_edukacji_i_pracy_tygodnik_zamojski_24_marca.odt


 

 

 

Mimo krótkiego okresu działalności Centrum było organizatorem lub współorganizatorem kilku ważnych wydarzeń:

 

 

  

dzien otwarty tomaszówJak wygląda oferta edukacyjna KUL, ale także jak zdawać, żeby zdać? można było się dowiedzieć podczas Dnia Otwartego KUL w Tomaszowie Lubelskim, który odbył się 8 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL. Wydarzenie było jednym z elementów obchodów 98 rocznicy powstania Uniwersytetu.

W programie Dnia Otwartego oprócz prezentacji oferty edukacyjnej znalazły się ciekawe wykłady. Można się było dowiedzieć "Jak zdawać, żeby zdać?", "Co wspólnego ma Darwin z miłością?", a także "Czy życie powstało w kominie?". Towarzyszyły im występy zespołu ReTune (zwycięzcy konkursu Open Stage).

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w Kościele pw. Zwiastowania NMP, podczas której homilię wygłosił Dziekan Wydziału Teologii ks. prof. Slawomir Nowosad.

 

Fotorelacja

 


 

Miejsce Seniora w Nowoczesnej Polsce

 

     W auli Centrum Edukacyjno – Kongresowego KUL w Tomaszowie Lubelskim, 24 listopada 2016 r., odbyła się II Konferencja Wojewódzka „ Miejsce Seniora w Nowoczesnej Polsce”. Jest to cykliczne wydarzenie będące platformą do dyskusji o roli i miejscu seniorów we współczesnej Polsce, które angażuje: seniorów, przedstawicieli ochrony zdrowia, pracowników nauki, parlamentarzystów, urzędników rządowych i samorządowych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Ksiądz Profesor Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP.

W tej edycji konferencji prelegentami i dyskutantami byli między innymi Stefan Kołucki - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Sławomir Zawiślak – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, prof. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiciel Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Rafała Sapuła - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, doradca Sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej. Konferencję zakończyło uroczyste przystąpienie miasta Tomaszów Lubelski do programów: Ogólnopolska Karta Seniora oraz Miasto Przyjazne Seniorom.

Organizatorami konferencji byli: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Lublinie Filia w Tomaszowie Lubelskim, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Centrum Edukacyjno – Kongresowe KUL w Tomaszowie Lubelskim, Rada Seniorów w Tomaszowie Lubelskim. Patronat medialny nad konferencją przyjęły: TV Lublin, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Rewizje Tomaszowskie.

 

Jerzy Zarębski

 

 

 


Wschodnie Forum Samorządowo-GospodarczeCentrum Edukacyjno – Kongresowe  było gospodarzem II Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, które odbyło się w dniach 8 – 10 czerwca 2106 r. Podczas Forum naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy rozmawiali o m.in. o możliwych formach współpracy gospodarczej między oboma krajami, a zwłaszcza nad prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE.

 

W trakcie sesji panelowych uczestnicy Forum dyskutowali m.in. o:

  • wpływie reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich,
  • zadaniach administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej,
  • odnawialnych źródłach energii.

Uczestnicy sesji poświęconej odnawialnym źródłom energii wzięli udział w wyjeździe studyjnym „Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu” w czasie, której odwiedzili farmę fotowoltaiczną i wiatrową.

 

Program

 

 

 


duże pieniądze dla małych firm23 maja 2016 r. w Centrum odbyła się konferencja „ Duże pieniądze dla małych firm”.  W trakcie spotkania Norbert Kisiel z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawił informacje o zbliżających się naborach do konkursów na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw chcących rozwijać swoją działalność lub dokonać jej dywersyfikacji.

Z kolei dr inż. Kajetan Kościk, doradca energetyczny z Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, omówił praktyczne aspekty inwestycji w odnawialne źródła energii. Były to praktyczne porady dla przedsiębiorców myślących o inwestycjach w branży tak zwanych OZE.

Natomiast Ewa Czerniak, Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA w Tomaszowie Lub.,w swojej prezentacji, wskazała na możliwości wspierania przedsiębiorców w ubieganiu się o środki unijne poprzez preferencyjne finansowanie inwestycji małych i średnich firm w Banku Pekao S.A.


W Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lub. na przełomie kwietnia i majawykład br. odbyły się wykłady dla słuchaczy filii Uniwersytetu III Wieku w Tomaszowie Lubelskim.
Kilkudziesięciu słuchaczy miało okazję uczestniczyć w wykładzie dotyczącym problematyki schorzeń i chorób układu pokarmowego wygłoszonym przez dra Ryszarda Piaseckiego, wieloletniego Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Z kolei Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zaprezentował słuchaczom wykład poświęcony zagadnieniom związanym z powołaniem do życia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Obszar projektowanego rezerwatu ma wynosić ponad 317 tys. hektarów położonych w Polsce i na Ukrainie. W naszym kraju rezerwat obejmowałby swoim zasięgiem tereny powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskim oraz lubaczowskiego w województwie podkarpackim.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017, godz. 12:55 - Iwona Pisklak