Centrum

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim zostało powołane w październiku 2015 r. Jednostka ta ma być kontynuacja obecności KUL w Tomaszowie Lubelskim, budowaną na bazie Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych, który zakończył swoją działalność.

 

Celem funkcjonowania Centrum jest realizowanie zadań edukacyjnych, naukowych oraz szkoleniowo-konferencyjnych w celu integracji obszaru nauki, biznesu i samorządu, w szczególności z wykorzystaniem współpracy transgranicznej.

 

Do zadań Centrum należą w szczególności:

  1. prowadzenie nauczania języka polskiego dla cudzoziemców;
  2. prowadzenie nauczania języków obcych;
  3. prowadzenie studiów podyplomowych we współpracy z poszczególnymi wydziałami KUL;
  4. prowadzenie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, nauczycieli i pracowników oświaty, a także innych określonych grup zawodowych;
  5. organizacja konferencji i sympozjów;
  6. organizowanie i realizacja zadań o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym;
  7. organizowanie innych inicjatyw z obszaru współpracy nauki, biznesu i samorządu.

Chcielibyśmy aby Centrum stało się miejscem integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, by odpowiadało na realne zapotrzebowania edukacyjne mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic oraz by było animatorem wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w mieście. Zachęcamy do współpracy wszystkich, dla których takie cele są ważne.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona