Certyfikat "Studia z przyszłością" dla kognitywistyki

Studia z przyszłościąZ radością i dumą informujemy, że realizowane na Wydziale Filozofii KUL studia z kognitywistyki I stopnia jako jedne z pięciu w województwie lubelskim przeszły pomyślnie procedurę akredytacyjną i 13 kwietnia 2017 r. otrzymały certyfikat Studia z Przyszłością.

2017-04-21 Czytaj dalej...

Nagrody Okolicznościowe Miasta Lublin

Z przyjemnością informujemy, że podczas tegorocznej Gali Kultury Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wyróżnił Nagrodami Okolicznościowymi Miasta Lublin, w kategorii: nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w kraju i na świecie:

  • prof. Grzegorza Peckę – muzykologa, dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru KUL,
  • Zdzisława Cieszkowskiego – długoletniego Prezesa Chóru KUL. Jest to nagroda za znaczące dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w uznaniu wieloletniej, pełnej oddania pracy na rzecz KUL, z podziękowaniem za promowanie chóralistyki oraz rozsławianie Lublina w kraju i na świecie.

Podczas tej samej gali Medalem 700-lecia Miasta Lublin odznaczony został prof. Leszek Mądzik – założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL. To honorowe wyróżnienie nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina w roku jubileuszu 700-lecia praw miejskich dla miasta. Obok medalu Unii Lubelskiej jest to najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.

2017-04-21

Szkoła Języka i Kultury Polskiej będzie szkolić nauczycieli polonijnych

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL już po raz szósty otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację szkoleń dla nauczycieli szkół polskich w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Warsztaty metodyczne dla około 200 nauczycieli i dyrektorów szkół polskich odbywać się będą od maja do listopada 2017 r. w Chicago, Michigan, Nowym Jorku, Montrealu, Edmonton, Glasgow i Edynburgu. Projekt „O Polsce, po polsku, wśród Polaków” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

 

 

2017-04-11 Czytaj dalej...

Nagrody FENIKS dla członków społeczności akademickiej KUL

Nagrodfy FENIKSStowarzyszenie Wydawców Katolickich po raz kolejny przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie ponownie uznanie jury zyskała praca osób ze środowiska akademickiego KUL. Nagrody zostały wręczone 1 kwietnia 2017 r. na zakończenie Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.

 

 

2017-04-03 Czytaj dalej...

Nagroda Prezydenta Miasta Lublin dla dr Elżbiety Stoch

Dr Elżbieta Stoch,  literaturoznawca i teatrolog z Instytutu Pedagogiki KUL, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru otrzymała Nagrodę Okolicznościową, przyznaną przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Uroczysta gala odbyła się 27 marca 2017 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-03-30 Czytaj dalej...

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego

Z ogromną radością informujemy o nadaniu ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi, prof. KUL najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Uroczystość nadania wyróżnienia odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Auli A1 Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego.

 

Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

2017-03-20

Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

logo KEPPodczas obrad Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (13 i 14 marca 2017 r.) w Warszawie biskupi powołali Komisję Maryjną oraz mianowali członków gremiów KEP. Wśród nominowanych znaleźli się również członkowie społeczności akademickiej KUL.

 

 

2017-03-15 Czytaj dalej...

Podziękowania z Watykanu dla zespołu translatorskiego przy Katedrze Literatury Łacińskiej Antyku Chrześcijańskiego i Czasów Nowożytnych KUL

AmalariuszNa adres ks. dr. hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL - kierownika zespołu translatorskiego - zostały przesłane podziękowania za specjalny egzemplarz I tomu przekładu dzieł Amalariusza z Metzu, ofiarowany Papieżowi - Seniorowi Benedyktowi XVI. Niniejszy tom zatytułowany "Święte obrzędy Kościoła", wydany nakładem TN KUL, jest drugim na świecie tłumaczeniem dzieł średniowiecznego autora. Na początku tłumacze zamieścili specjalną łacińską dedykację dla Benedykta XVI, co spotkało się z Jego uznaniem i błogosławieństwem. Autorami przekładu są: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, ks. mgr Jarosław Adamiak, mgr Natalia Turkiewiczówna, ks. dr Adam Wilczyński. Wstęp napisał ks. prof. dr Janusz A. Ihnatowicz, przypisy oraz bibliografię opracowała dr Agnieszka Strycharczuk. Obecnie zespół przygotowuje wydanie drugiego tomu dzieł Amalariusza.

2017-03-20

Parafie i kościoły polskie w USA - grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu w kategorii „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”. Jednym z beneficjentów zostało Towarzystwo Przyjaciół KUL, które otrzyma ponad 180 tys. zł na realizację grantu „Kościoły i parafie polskie w Stanach Zjednoczonych”.

 

 

2017-03-15 Czytaj dalej...

Prof. Mirosław Filipowicz współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

9 marca 2017 r. wznowiła swą działalność polska część Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne, z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, ambasadora Polski w Rosji miało miejsce w Sali Giedroycia w gmachu MSZ. Na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Grupy  i jednocześnie jej polskiego współprzewodniczącego został powołany prof. Mirosław Filipowicz z Instytutu Historii KUL. W skład Grupy wszedł m.in. również prof. Rafał Wnuk z naszego Uniwersytetu.

 

Więcej

2017-03-10 Czytaj dalej...