Granty w konkursie OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. Miło nam poinformować, że w konkursie OPUS 15 dofinansowanie otrzymał projekt prof. Jacka Wojtysiaka pt. „Deus Absconditus – Deus revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i jego rozwiązania”. W sumie do konkursu złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymało dwoje doktorantów z KUL:

mgr Sebastian Piotr Wasak z Wydziału Nauk Humanistycznych - „Analiza porównawcza angielskich i polskich syntetycznych złożeń przymiotnikowych w ujęciu Morfologii Rozproszonej",

mgr Zofia Scholastyka Mazur z Wydziału Nauk Społecznych – "Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych".

Do tego konkursu nadesłano 1132 wnioski, spośród których dofinansowanie otrzymało 259 projektów.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-19

Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek powołana do Sądu Najwyższego

Prezydent RP Andrzej Duda powołał 8 listopada 2018 r. prof. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek (kierownik Katedry Postępowania Karnego) na stanowisko sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-09

Grant dla filozofii i teologii w ramach programu MNiSW „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Z radością informujemy, że wydziały filozofii i teologii KUL, w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, uzyskały dofinansowanie w wysokości 11 742 500 zł na projekt „Filozofia  i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”. Środki przeznaczone są na rozwój naukowy filozofii i teologii uprawianych na KUL, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału naukowego, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną, a także na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, 2019-2022. Kierownikiem projektu jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-11-05

Granty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie otrzymały kolejne granty przygotowane przez pracowników KUL.  W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł. W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, przyznana kwota to 139 956 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Krzysztofa Guzowskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z 28 września 2018 r., nadał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych ks. dr. hab. Krzysztofowi Guzowskiemu, kierownikowi Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-26

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego KEP

Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL 9 października 2018 r. został powołany do Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2018-10-22

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Odznaczeni pracownicy KULPodczas inauguracji roku akademickiego 2018/19 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pracownikom KUL wysokie odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:  prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej) oraz dr hab. Grzegorz Pecka (Katedra Dydaktyki Muzycznej). Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katedra Psychologii Klinicznej), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich), prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej). Srebrne Krzyże Zasługi zostały wręczone: Barbarze Skoczyńskiej (wieloletniej kierownik Poradni Zdrowia KUL), dr. hab. Krzysztofowi Mielcarkowi, prof. KUL (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich) oraz dr. hab. Jackowi Śliwakowi, prof. KUL (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii). Brązowy Krzyż Zasługi odebrał  dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katedra Prawa Rzymskiego).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-22

Kolejne granty w konkursie MINIATURA 2

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2 pozytywnie zostały ocenione następujące projekty przygotowane przez pracowników KUL:

  • Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe (dr Wiktor Razmus),
  • Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficznego - wyjazd badawczy (dr Andrzej Szabaciuk)
  • Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. (dr Małgorzata Łysiak)
  • Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. (dr Paweł Stróżak).

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-19

Nagroda Teofrasta dla dr. Pawła Fortuny

„Filmowy leksykon psychologii", autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny (Katedra Psychologii Eksperymentalnej) otrzymała tegoroczną Nagrodę Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną. Nagrodę od dekady przyznaje Wydawnictwo Charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-15

Uniwersytet uhonorowany odznaką Primus in Agendo

sg101druk118101113260 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w uznaniu zasług przyznała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiego Jana Pawła II honorową odznakę Primus in Agendo.

 

Odznaka jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania działalności, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

2018-10-11