Ks. dr Marcin Ferdynus laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus. Nagrodzona praca, pt. Przedłużanie życia jako problem moralny, powstała pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej KUL.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku są one przyznawane wybitnym naukowcom za ich działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku nagrodzono 25 autorów prac doktorskich.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-07-27

Grant Narodowego Centrum Nauki dla mgr Marty Ratomskiej

Z radością informujemy, że w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, doceniony został projekt mgr Marty Ratomskiej z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP”. W sumie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce stypendium utrzymało 30 młodych naukowców (spośród 120 starających się o grant).

 

Gratulujemy!

2017-07-27

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski wicemistrzem Polski duchowieństwa w szachach

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski z Katedry Teologii Prawosławnej został wicemistrzem Polski duchowieństwa w szachach klasycznych. Zawody rozegrano już po raz 16. w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie koło Warszawy. Wzięło w nich udział 26 uczestników z całej Polski.

 

Gratulujemy!

2017-07-18

Tomasz Tokarski członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

tomasz tokarskiZ radością informujemy, że Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz zarazem Przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Tomasza Tokarskiego na członka zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki. Rada NKN jest gremium opiniotwórczym, a jej podstawowym zadaniem jest wypracowanie propozycji zmian do nowej ustawy regulującej obszar nauki i szkolnictwa wyższego - Ustawy 2.0.

 

Gratulujemy!

2017-07-07

Odznaka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla prof. Krystyny Chałas

Z radością informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał prof. dr hab. Krystynie Chałas, kierownikowi Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

 

Gratulujemy!

2017-07-04 Czytaj dalej...

Ks. prof. Zygmunt Zieliński odznaczony Medalem 700-lecia Lublina

Emerytowany wykładowca KUL ks. prof. Zygmunt Zieliński, ceniony historyk Kościoła, otrzymał Medal 700-lecia Lublina za wkład w rozwój akademicki miasta. Wyróżnienie wręczył Księdzu Profesorowi Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

 

Gratulujemy!

2017-06-28

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Z radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczone zostały: kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej dr hab. Alina Rynio oraz dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL (Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej), natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał kierownik II Katedry Prawa Cywilnego dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL.

 

Ceremonia miała miejsce 22 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Senatu KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Gratulujemy!

2017-06-22

Ks. prof. Przemysław Kantyka członkiem komisji ds. dialogu katolicko-baptystycznego

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch powołał dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL ks. dra hab. Przemysława Kantykę, prof. KUL w skład komisji prowadzącej dialog katolicko-baptystyczny. Ksiądz Profesor będzie jednym z pięciu przedstawicieli strony katolickiej w komisji poszukującej płaszczyzn zbliżenia między wyznaniami.

 

Gratulujemy!

2017-06-21

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

kliknijZ radością informujemy, że wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński nadał ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Maryniarczykowi, kierownikowi Katedry Metafizyki KUL złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce 12 czerwca 2017 r. na Zamku Lubelskim podczas konferencji naukowej "Lublin: 700 lat chrześcijańskiej kultury".

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2017-06-12

Studia na KUL w czołówce Rankingu Perspektyw 2017

Znamy już wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017, który wyłonił najlepsze polskie uczelnie. W rankingu kierunków studiów zostało ocenionych 68 kierunków studiów prowadzonych na ponad 90 polskich szkołach wyższych. Miło nam poinformować, że w gronie najlepszych znalazły się również kierunki studiów na KUL. Bezkonkurencyjna po raz kolejny okazała się teologia. O trzy pozycje niżej została sklasyfikowana filozofia. W ścisłej czołówce kierunków znalazły się również: filologia polska (6 miejsce), pedagogika specjalna (7), socjologia (8), administracja, psychologia i pedagogika (9 pedagogika).

2017-06-12