Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 dla KUL

Nagroda Feniks dla KULKapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 również w tym roku doceniła Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Uniwersytet został wyróżniony nagrodą specjalną - Feniksem Diamentowym„za wartościową działalność wydawniczą, która w ciągu 100 lat istnienia uniwersytetu współtworzyła chrześcijańskie oblicze polskiej kultury".

 

 

2018-04-16 Czytaj dalej...

Ks. prof. Jarosław Popławski Mistrzem Europy Księży w Tenisie

Ks. prof. Jarosław Popławski, kierownik Katedry Historii Duchowości KUL, zdobył złoty medal podczas zakończonych 13 kwietnia w Loreto Mistrzostw Europy Księży w Tenisie.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-04-17

Dr hab. Urszula Niewiadomska - Flis laureatką europejskiego konkursu „The American Studies Network"

live_and_let_dine_okladkaDr hab. Urszula Niewiadomska-Flis z Instytutu Filologii Angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL laureatką prestiżowej nagrody międzynarodowej.

Monografia dr hab. Urszuli Niewiadomskiej-Flis pt. Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South została nagrodzona w europejskim konkursie The American Studies Network.

The American Studies Network (ASN) to utworzona w 1990 r. w ramach Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych grupa 17 europejskich instytucji akademickich promujących studia amerykanistyczne. Od 2012 r. The American Studies Network przyznaje nagrodę „The American Studies Network Book Prize” dla wybitnej monografii autorskiej z dziedziny amerykanistyki, napisanej w języku angielskim przez europejskiego amerykanistę. Nagroda przyznawana jest co dwa lata.

 

2018-04-09

Ks. prof. Andrzej Szostek uhonorowany Angelusem

szostek-zdj.Ks. prof. Andrzej Szostek został uhonorowany statuetką Angelusa Lubelskiego za całokształt twórczości. To już 13. edycja nagrody, przyznawanej ludziom, „którzy swoją postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka”. Statuetka „Angelusa” to wykonana z brązu uskrzydlona postać człowieka, symbolizująca Anielskiego Posłańca. Wśród dotychczas nagodzonych są m.in. naukowcy, artyści, dziennikarze, społecznicy i przedsiębiorcy. Uroczysta gala wręczenia Angelusów odbyła się 18 marca 2018 r. na Zamku Lubelskim.

2018-03-20

Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Podczas odbywającego się w Warszawie 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL (Instytut Teologii Moralnej) został wybrany Przewodniczącym Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Z kolei ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL (Katedra Teologii Pastoralnej) stanął na czele Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

 

 

2018-03-14 Czytaj dalej...

Studenci prawa KUL najlepsi w Polsce

I National Client Consultation CompetitionStudenci prawa KUL zwyciężyli w  Ogólnopolskim KonkursieI National Client Consultation Competition, którego finał odbył się 11 marca 2018 r. na KUL. W konkursie wzięły udział drużyny z całej Polski. Reprezentacja KUL w składzie: Ewelina Oleszek i Ali Riza Öztürk zdobyła I miejsce w rywalizacji grupowej. Przedmiotem tegorocznego konkursu była problematyka prawa zobowiązań: Conracts: Mistakes and otherbases for performance. Konkurs prowadzony był w języku angielskim. Do sukcesu studentów KUL przyczynił się dr Delaine Swenson, prof. KUL, opiekun naukowy drużyny.

 

Zwycięscy etapu krajowego będą reprezentowali nasz kraj w etapie międzynarodowym (International Client Consultation Competition), który w tym roku odbywał się będzie w Maastricht 11-14 kwietnia 2018 r. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

 

2018-03-12

Kobiety na medal

Miło nam poinformować, że w Dniu Kobiet doceniona została działalność dwu wykładowczyń KUL:

  • Dr hab. Agata Błachnio, Kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji, została laureatką szóstej edycji plebiscytu organizowanego przez lubelską redakcję Gazety Wyborczej i miasto Lublin. Jego celem jest „wyróżnianie i promowanie zjawiska szczególnej aktywności kobiet w Lublinie - szczególnie w nauce i biznesie”.
  • Dr Katarzyna Braun, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej, wolontariuszka w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej KSM  Archidiecezji Lubelskiej oraz w Centrum Wolontariatu w Lublinie, otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin, którym wyróżniane są osoby przyczyniające się swoją aktywnością do rozwoju i promocji Lublina.

Gala wręczenia medali miała miejsce 8 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Bardzo serdecznie gratulujemy!

2018-03-12

Studenci prawa kanonicznego KUL zwyciężyli w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Studenci prawa kanonicznego KUL zwyciężyli w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, którego finał odbył się 7 marca na UKSW w Warszawie.

Konkurs składał się z czterech części: pisemnego testu, odpowiedzi ustnych na wskazane przez komisję zagadnienia, pytania opisowego oraz kazusu, a uczestnicy byli oceniani zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. I miejsce w rywalizacji grupowej zdobyła drużyna w składzie: Malwina Kędracka i Sabina Karp (studentki IV i V roku prawa kanonicznego) oraz Kamil Niedziałkowski (student IV roku). Indywidualnie najlepsza w Polsce okazała się Malwina Kędracka, a III miejsce w tej kategorii zajęła Sabina Karp. Przedmiotem tegorocznego konkursu było prawo kanonizacyjne, a za sukcesem studentów KUL stoi opiekun naukowy drużyny - dr Lidia Fiejdasz-Buczek.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-03-12

Wyróżnienie dla absolwenta WPPKiA w konkursie Szefa ABW na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL mgr Rafał Podolak otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca została wyróżniona spośród zgłoszonych 43 prac dyplomowych z całej Polski.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-03-09

Wyróżnienie dla KUL w konkursie Genius Universitatis 2018

Genius Univeristatis dla KULPo raz pierwszy w historii działania promocyjne KUL zostały dostrzeżone na arenie ogólnopolskiej. Przygotowana z okazji jubileuszu uczelni impresja filmowa „Od 100 lat jest KUL” otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis 2018 w kategorii video online. Oceniając film członek konkursowego jury Jacek Szlak powiedział: „Film bardzo dobrze oddaje wartości katolickiej uczelni. Mocno podkreślono w nim także aspekt tworzenia wspólnoty. Dopasowany do marki, emocjonalny i podkreślający dziedzictwo uczelni”.

 

W siódmej edycji konkursu na najlepsze kampanie rekrutacyjne w siedmiu kategoriach wzięło udział 46 szkół wyższych, które przedstawiły 126 prac. Oceniając je jury brało pod uwagę nowatorstwo pomysłu, spójność z wartościami uczelni, czytelność i przyjazny charakter przekazu, wartość artystyczną i umiejętny dobór narzędzi.

2018-03-05