Biuro Karier KUL wśród najlepszych w Polsce

Ambasador Kariery UEBiura Karier z czterech polskich uczelni zostały zaproszone do udziału Międzynarodowym Seminarium  Biur Karier w Brukseli. W ten sposób wyróżnione zostały uczelnie, które wykazują się szczególną aktywnością i efektywnością w realizacji programu „Ambasador Kariery UE”. Wśród nich znalazło się również Biuro Karier KUL.

 

Program "Ambasador Kariery UE” jest realizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym roku jednym z ambasadorów jest Agnieszka Szeszel – studentka ostatniego roku studiów na kierunku European Studies. 

2017-01-20

Lubelska Nagroda Naukowa dla o. prof. Marcina Tkaczyka

futura...Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL otrzymał Lubelską Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Prosta za rok 2016. Wyróżnienie zostało przyznane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe za książkę „Futura Contingentia”.

 

Nagroda jest przyznawana za prace badawcze, publikacje książkowe lub wynalazki.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-01-09

Odznaczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi - Pan prof. dr hab. Marian Surdacki

Srebrnym Krzyżem Zaslugi:
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Pani dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL

Brązowym Krzyżem Zasługi:
Pan dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Pan dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

2017-01-02

Praca Emiliana Kaufmana wyróżniona w konkursie Szefa ABW

Miło nam poinformować, że w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (edycja 2015/2016), wyróżnienie otrzymał absolwent WPPKiA Emilian Kaufman za pracę magisterską "Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych". Promotorem wyróżnionej pracy jest ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, kierownik Katedry Praw Człowieka KUL.

 

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2017-01-10

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów KUL

Dziewięciu studentów KUL otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Są to studenci:

  • prawa: Dorota Czerwiak, Mateusz Gabryel, Maciej Kudelski, Justyna Świerczek, Konrad Węgliński,
  • prawa kanonicznego - Maria Wielgosz,
  • psychologii - Krystian Macheta,
  • MISHS - Elżbieta Drozdowska
  • historii - Michał Dworski.

 

Wyróżnionym studentom gratulujemy!

 

 

2016-12-20 Czytaj dalej...

Wyróżnienie dla o. prof. Marcina Tkaczyka OFM Conv. w konkursie o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza. Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić książkę  „Normalne logiki pozycyjne” napisaną wspólnie z drem hab. Tomaszem Jarmużkiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książkę opublikowało Wydawnictwo KUL.

 

2016-12-16 Czytaj dalej...

Trzy projekty KUL z dofinansowaniem

Blisko 2,5 mln zł uzyskał KUL na realizację trzech kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymały projekty: „Europejski doradca”, „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” oraz „Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II”. Projekty umożliwią podniesienie kompetencji nie tylko studentów, ale również uczniów szkół współpracujących w ramach tego ostatniego projektu.

 

Autorom projektów serdecznie gratulujemy. 

2016-12-15 Czytaj dalej...

Nagroda PAN dla prof. Piotra Francuza

Prof. dr hab. Piotr Francuz z Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana Panu Profesorowi za monografię „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”. Badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.

 

Serdecznie gratulujemy!

2016-12-15 Czytaj dalej...

Złota Nagroda im. prof. Mieczysława Gogacza dla Kacpra Sakowicza

kacper sakowiczKacper Sakowicz, absolwent filozofii i doktorant KUL, wieloletni działacz Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum", a także stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został wyróżniony Złotą Nagrodą im. prof. Mieczysława Gogacza za pracę magisterską pt. "Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia". Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 19 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Składamy gratulacje!

2016-12-13

Dawid Florczak laureatem Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego

Dawid FlorczakDawid Florczak, doktorant KUL i były Prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum", zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Akademickim Konkursie Historycznym w kategorii "Scenariusz lekcji o Witoldzie Pileckim". Nagroda została wręczona w Belwedrze w  115. rocznicę urodzin rotmistrza Pileckiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2016-12-13