I Dekada Laboratorium

24 listopada 2018 minęło 10 lat od uroczystego otwarcia Cognition & Perception Lab w Instytucie Psychologii KUL (na początku Laboratorium Psychoneurofizjologiczne). Od tego czasu wiele się nauczyliśmy, ale nasza ciekawość poznawcza bynajmniej nie została zaspokojona! 
 
Wyrazem aktywności naukowej pracowników i doktorantów KPE związanych z laboratorium w okresie dziesięciu lat jego istnienia jest ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, ponad 20 grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwo Zdrowia, a także  międzynarodowe staże naukowe (m.in. w USA, Niemczech, Chinach, Belgii) i współpraca z badaczami z ośrodków w całej Polsce oraz na świecie. 
 
Aby uczcić tę okrągłą rocznicę pracownicy i doktoranci Katedry spotkali się pod Kazimierzem Dolnym na wspólnej kolacji. Wspomnieniom i opowieściom snutym przy ciepłym kominku nie było końca.
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 18:56 - Piotr Francuz