Projekty w realizacji:

 

 

 

Aesthetic experience of street art: Cross-cultural studies in Poland and Hong Kong (APA Division 10, Microgrant)

 

Robbie Ho

kierownik

Magdalena Szubielska

wykonawczyni

 

 

Adaptacja i Priming jako narzędzia modyfikacji
neuronalnych korelatów empatii wobec bólu w odniesieniu do atrakcyjnych twarzy. Badanie
EEG
(NCN, PRELUDIUM 20)

 

Natalia Kopiś-Posiej

kierownik

Tomasz Jankowski

opiekun naukowy

 

  Badanie wzorców aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG (2019, NCN, Sonata 15, HS6)

Dariusz Zapała

kierownik

   

Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (2019, NCN, Alphron oraz Swiss National Science Foundation)

Magdalena Szubielska kierownik zespołu polskiego

Wenke Möhring kierownik zespołu szwajcarskiego  

  Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrolę poznawczą (2019, NCN, Sonatina 3, HS6)

Andrzej Cudo

kierownik

   

 

Projekty zrealizowane:

 

 

Grant MNiSW na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB), w ramach Perception&Cognition Lab. kierowanego przez Piotra Francuza, 2018-2020.

 

 Paweł Augustynowicz

główny wykonawca

 

  Grant MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN): Upowszechnienie w języku angielskim monografii P. Francuza pt. Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, 2019-2020
Piotr Francuz kierownik    
 

Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP (2017, NCN, ETIUDA 5, HS6)

 

Marta Szewczyk

kierownik

 
 

Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czasowym na orientację uwagi w zadaniach detekcji i dyskryminacji. Badania okulograficzne i ERP (2017, NCN, PRELUDIUM 11, HS6)

Marta Szewczyk

kierownik

Piotr Francuz

opiekun naukowy

 

 

Magda Szubielska

opiekun naukowy

 

 

Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne (2018, NCN, Miniatura 2, HS6)

 

Paweł Stróżak

kierownik

 

 

  Zdolność majoryzacji wyobrażeniowej u osób niewidomych od urodzenia i widzących w różnym wieku (2017, NCN, Miniatura 1, HS6)

 

Magdalena Szubielska

kierownik

 
Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych (2014, NCN, OPUS 6, HS6)
Piotr Francuz kierownik

Piotr Oleś

główny wykonawca

 

Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (2013, NCN, OPUS 5, HS6)
Piotr Francuz kierownik Olaf Truszczyński główny wykonawca  
   Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą (2016, NCN, PRELUDIUM 9, HS6)

Andrzej Cudo

kierownik

Piotr Francuz

opiekun naukowy

 
 Przemek WWW  Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP (2013, NCN, PRELUDIUM 5, HS6)
Przemysław Tużnik kierownik

Piotr Francuz

opiekun naukowy

 
   Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-komputer (BCI) (2013, NCN, ETIUDA 1)
  Dariusz Zapała kierownik  
emilka_www.jpg  Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych (2013, NCN, PRELUDIUM 3, HS6)
Emilia Zabielska-Mendyk kierownik

Piotr Francuz

opiekun naukowy

 
 

 Doposażenie Laboratorium 18GerPD8fY4iTbNpC9hHNXNHyrDMampPLA KUL o aparaturę przeznaczoną do badań nad hybrydowymi interfejsami mózg-komputer (2012, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej)
 

Piotr Francuz kierownik

 
 Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI). (2012, NCN, PRELUDIUM 2, H6).
Dariusz Zapała kierownik

 

Piotr Francuz

opiekun naukowy

 

 

 

 

 Psychoneurofizjologiczne determinanty dysortografii rozwojowej (2010, N N106 040038)

Aneta Borkowska

kierownik

 Piotr Francuz

główny wykonawca

 
Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) (2010, N N106 022538)

Piotr Francuz

kierownik (promotor)

Paweł Stróżak główny wykonawca  

Behawioralne i Neurofizjologiczne Uwarunkowania Niedostrzegania Zmian w Scenie Wizualnej (2009, MNiSW nr N N106 167437)

Piotr Francuz

kierownik (promotor)

Agnieszka Czyż główny wykonawca  
  Laboratorium przeznaczone do badań nad utworami multimedialnymi (2008, MNiSW nr 18703/E-333/S/2007-1)
  Piotr Francuz kierownik  
  Wpływ kontekstu semantycznego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych (2007, MNiSW nr N106 024 32/1777)
  Piotr Francuz kierownik  
Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik operacji wyobrażeniowych (2008, MNiSW nr N N106 330734)

Piotr Francuz

kierownik (promotor)

Bibianna Bałaj główny wykonawca  
  Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy (2008, nr N N106 1152 35)
  Anna Szalkowska kierownik  
  Skaning, rotacja i majoryzacja figur w wyobraźni. Badania porównawcze osób niewidomych i widzących (2008, nr N N106 0642 35, )
  Magda Szubielska kierownik  
Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji umysłowej (2008, nr N N106 0641 35)

Piotr Francuz

kierownik

Mikołaj Chumak główny wykonawca  

 

 

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022, godz. 21:15 - Emilia Zabielska-Mendyk