Percepcja sztuki 

   W ramach tych badań chcemy ustalić jakie są psychofizjologiczne korelaty piękna, które odczuwa osoba oglądająca dzieła sztuki - szczególnie interesują nas obrazy malarskie. Chcemy także poznać czym różni się percepcja piękna w sztuce współczesnej i klasycznej. Wykorzystujemy technikę eyetrackingu i elektroencefalografię do analizy tego zjawiska. W ramach tych badań wspólpracujemy m. in. z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wyobraźnia motoryczna

   Kiedy wykonujemy ruch, aktywna jest kora sensomotoryczna mózgu. Jednak jeśli tylko wyobrażamy go sobie (np. zaciskanie i otwieranie dłoni, naciskanie klawiszy), mózg reaguje podobnie jak wtedy, gdy czynność jest wykonywana w rzeczywistości. W badaniach nad wyobraźnią motoryczną analizujemy konsekwencje tej zależności - ma ona szczególne zastosowanie w interfejsach mózg-komputer (BCI - brain-computer interfaces), które pozwalają na sterowanie urządzeniami i aplikacjami tylko za pomocą fal mózgowych. Interesują nas także wzorce rytmów EEG podczas wyobrażania ruchu oraz neuronalne korelaty wyobrażeń kinestetycznych i wizualno-motorycznych.

Muzyczność mózgu

   Przetwarzanie muzyki jest złożonym procesem poznawczym, który pod wieloma względami przypomina rozumienie języka. Szczególnie interesuje nas, czym różni się percepcja bodźców muzycznych dla muzyków i dla amatorów, a także wpływ wyćwiczenia muzycznego na aktywność kory motorycznej podczas wykonywania i wyobrażania sobie ruchu. W eksperymentach dotyczących tego tematu wykorzystujemy metodę elektroencefalografii oraz elektromiografię.

Fałszywe rozpoznania

   W ramach badań nad pamięcią deklaratywną analizujemy dwa procesy rozpoznawania: przypominanie (recollection) i poczucie znajomości (familiarity). Interesuje nas także zależność między procesem znajomości, a przetwarzaniem semantycznym (semantic priming) i korelaty psychofizjologiczne tych zjawisk pamięciowych. Badamy aktywności mózgu podczas zadań pamięciowych, których konsekwencją jest powstawanie fałszywych rozpoznań. Eksperymenty są prowadzone za pomocą techniki potencjałów wywołanych ERP (Event Related Potentials).

Niedostrzeganie zmian w scenie wizualnej

   Celem badań jest weryfikacja hipotez dotyczących behawioralnych i neurofizjologicznych uwarunkowań niedostrzegania zmian występujących w miejscach tzw. fiksacji krytycznych, czyli w warunkach fiksowania wzroku na obszarze zmiany tuż przed i tuż po jej wystąpieniu. W eksperymentach jest stosowana unikatowa metoda FRP (Fixation Related Potentials) powstała z połączenia metody ERP (Event Related Potentials) i metody pomiaru ruchów gałek ocznych za pomocą eyetrackera.

Rozumienie przekazu audiowizualnego

   Badania przekazu audiowizualnego dotyczą neuronalnych korelatów zasobów uwagi związanych z przetwarzaniem bodźców audiowizualnych oraz roli cięć montażowych w obrazie i są realizowane z wykorzystaniem metody potencjałów wywołanych (ERP). Interesuje nas także wpływ prozodii (akcentu, intonacji, iloczasu) w wypowiadanym tekście offowym (zza kadru) na rozumienie treści newsów w telewizyjnych programach informacyjnych.

Rotacje umysłowe

   Celem badań jest poszukiwanie czynników, które są odpowiedzialne za szybkość i poprawność wykonywania zadania rotacji umysłowej, w paradygmacie Sheparda-Metzler. W badaniach uwzględnia się wpływ takich czynników, jak: własności prezentowanych obiektów (złożoność konturowa, złożoność z różnej liczby części, czas i częstość ekspozycji, morfologia, własności aerodynamiczne), zasada rotacji obiektu (przesunięcia punktu rotacji w stosunku do środka ciężkości), forma prezentacji sceny wizualnej (ekspozycja 3D, położenie horyzontu sceny wizualnej, minimalizacja znaczników kontekstowych), własności osób badanych w paradygmacie różnic indywidualnych (poziom wykonania testu Witkina, styl konstruowania umysłowego modelu obiektu wizualnego, indywidualna charakterystyka przebiegu procesu rotacji umysłowej, pozycja ciała obserwatora). Wszystkie eksperymenty są prowadzone za pomocą techniki eyetrackingu.

 

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 14:53 - Emilia Zabielska-Mendyk