Szkolenia w zakresie eyetrackingu

Na zlecenie Katedry Psychologii Eksperymentalnej, przedstawiciel firmy SensoMotoric Instruments GmbH (SMI) z Berlina przeprowadził instalację eyetrackera, model: View XTM Hi-Speed 1250, służącego do pomiaru ruchów gałek ocznych oraz przeszkolił studentów, doktorantów i pracowników Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD w zakresie projektowania badań oraz obsługi aparatury i programów: iView X, SMI Experiment Center i BeGaze.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2008, godz. 10:58 - Piotr Francuz