Uwaga i percepcja wzrokowa

Wyobraźnia wizualna

Redaktor numeru Piotr Francuz


Wprowadzenie (Piotr Francuz)

ARTYKUŁY

Uwaga i percepcja wzrokowa

Piotr Styrkowiec (UWr, Wrocław), Edward Nęcka (UJ, Kraków), O dwóch systemach uwagi wzrokowej
Jan Kamiński, Aneta Brzezicka, Andrzej Wróbel, (IBD im. M. Nęckiego PAN, Warszawa), Aktywność EEG w paśmie alfa podczas wykonywania zadań angażujących uwagę wzrokową
Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek (UJ, Kraków), Przedni zakręt kory obręczy - perspektywa neurokogniwistyczna
Jan Młodkowski (UŁ, Łodź), Efektywność widzenia przy zablokowanej strefie centralnej siatkówki

Wyobraźnia wizualna

Wiesław Łukaszewski (SWPS, Sopot), Pragmatyczna strona wyobraźni
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Elżbieta Chmielnicka-Kuter, Tomasz Jankowski, Wacław Bąk (KUL), Wyobraźnia, jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu
Anna Dominiak, Czesław Nosal (SWPS, Wrocław), Rola mechanizmu temporalnej integracji poznawczej, afektu i wyobraźni w procesie przewidywania zdarzeń przyszłych
Piotr Francuz, Maria Anna Oleś, Mykola Chumak (KUL), Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście

Recenzje

S. M. Kosslyn, W. L. Thompson, G. Ganis (2006). The Case for Mental Imagery. New York: Oxford University Press (Bibiana Bałaj: KUL)
Z. W. Pylyshyn (2007). Things and Places. How the Mind Connects with the World. Cambridge: The MIT Press (Anna Szalkowska: KUL)

Sprawozdania

XIII międzynarodowa konferencja Online Educa 2007, 28-30 Listopada 2007, Berlin (Piotr Francuz: KUL)
III międzynarodowa konferencja Dni Mózgu 3, 12-14 marca 2008, Lublin (Agnieszka Krzyżanowska, Dariusz Zapała: KUL)

 

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2008, godz. 19:28 - Piotr Francuz