olga_grabowska_1  Otwarcie doktoratu

Kolejną kandydatką na doktora w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej jest Olga Grabowska. Swoje zainteresowania nauką języków obcych oraz fascynację nowoczesnymi metodami uczenia języka osób niesłyszących postanowiła przenieść na problematykę nabywania języka przez ludzi z prawidłowym słuchem. Rada Instytutu zaaprobowała temat jej pracy doktorskiej: Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące. No to do dzieła!
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, godz. 18:12 - Piotr Francuz