Doktor Dariusz Zapała

Dariusz Zapała obronił rozprawę doktorską pod tytułem Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI)przygotowaną pod kierunkiem prof. Piotra Francuza. Recenzentami byli prof. Tadeusz Marek (UJ) i prof. Jan Terelak (UKSW).

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 11:48 - Piotr Francuz