Grant Narodowego Programu Zdrowia

Andrzej Cudo wraz z zespołem otrzymał grant Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych w ramach zadania konkursowego: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:11 - Piotr Francuz