Czy wolna wola jest iluzją?

Paweł Stróżak wraz z Przemysławem Gutem (Wydział Filozofii KUL) wzięli udział w debacie dotyczącej zagadnienia wolnej woli w świetle wyników badań z dziedziny neuronauki, psychologii poznawczej oraz filozofii.
 
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2017, godz. 10:21 - Piotr Francuz