Scholarship of Teaching and Learning

purdue_university_140

18-19 marca 2009 r. w Dworku Staropolskim na Poczekajce odbyło się Symposium on Scholarship of Teaching and Learning. Organizatorem Sympozjum jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Purdue University Calumet, USA. W Sympozjum wzięło udział m.in. wielu pracowników Instytutu Psychologii KUL. Katedrę Psychologii Eksperymentalnej reprezentował Piotr Francuz, który wygłosił referat: The power of audio and visual imagery in teaching and learning.

 

Radio eR

Galeria KUL

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011, godz. 11:31 - Paweł Augustynowicz