Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II planuje przeprowadzenie egzaminu na poziomie B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) w dniach 30-31 stycznia 2021 r.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy;

2. nie czekając na informację, wnieść opłatę za egzamin;

3. przesłać na adres popolsku@kul.pl potwierdzenie dokonania opłaty. 

Po otrzymaniu potwierdzenia wyślemy informację o zarejestrowaniu na egzamin.

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.

 

 

PO TERMINIE REJESTRACJI NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

 

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

 • poziom B1, B2            (równowartość 150 euro w polskich złotych)  
 • poziom C1                  (równowartość 180 euro w polskich złotych) 

 

 

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

  

Bank account:

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64, 20-925 LUBLIN

IBAN:

PL 59124023821111000039262147

SWIFT/BIC:

PKOPPLPW

tytuł płatności:

SJKP / imię i nazwisko, poziom egzaminu (SJKP/Zbigniew Kamiński, B2) 

 

Wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

 

Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 10 osób. OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA POZIOMIE B1

logo_fb_plCelem programu jest przybliżenie uczestnikom zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i  strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny), a także przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ oraz napisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni), jak również wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B1.

OPIS KURSU (zagadnienia organizacyjne)

Program obejmuje: 80 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni / forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (4 godz.)

ZAKRES KURSU:

 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (10 godzin)
 2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (10 godzin)
 3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (25 godzin)
 4. PISANIE (25 godzin)
 5. MÓWIENIE (10 godzin)

KOSZT: 1000 zł od osoby

 

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ

PLANOWANE TERMINY:

6-7 grudnia 2019 – 22 lutego 2020 r. (10 tygodni)

14 lutego – 25 kwietnia 2020 r. (10 tygodni)

9 października – 19 grudnia 2020 r. (10 tygodni)

 

 

UWAGA: Kurs odbędzie się, jeśli zbierze się grupa.


 

 

Terminy egzaminów zaplanowane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2021:

 

 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

 

 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

 

 

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

 

dysfunkcje_procedury