Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II planuje przeprowadzenie egzaminu na poziomach: B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) oraz B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży)w dniach 22-23 czerwca (sobota-niedziela) 2024 r. 

Rejestracja została zakończona.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy

2. zaczekać na odpowiedź od organizatorów (poinformujemy, kto otrzymał miejsce w ciągu 3 dni roboczych)

3. po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu wnieść opłatę za egzamin

4. przesłać na adres popolsku@kul.pl potwierdzenie dokonania opłaty

 

Po otrzymaniu potwierdzenia opłaty wyślemy informację o zarejestrowaniu na egzamin.

Przypominamy, że nie będzie możliwy zwrot opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi po terminie 40 dni przed dniem egzaminu.

Nie przyjmujemy wpłat wykonanych bez naszego potwierdzenia rejestracji!


Osoby, które nie otrzymają informacji w wyznaczonym czasie 3 dni roboczych, niestety nie zostaną zarejestrowane.

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.

 

PO TERMINIE REJESTRACJI NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

 

opłata za egzamin to równowartość w PLN (kurs z ostatniego dnia marca 2024 r.):

  • poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych: 649,74 PLN (równowartość 150 euro w polskich złotych)
  • poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży: 389,84 PLN (równowartość 90 euro w polskich złotych)

 

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64, 20-925 LUBLIN

IBAN:

PL 59124023821111000039262147

SWIFT/BIC:

PKOPPLPW

tytuł płatności:

SJKP / imię i nazwisko, poziom egzaminu (np. SJKP/Zbigniew Kamiński, B2) 

 

Wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

 

Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 10 osób. 

 


ZWROT OPŁAT


Osoby pragnące otrzymać zwrot opłaty za egzamin prosimy o podanie informacji dokładnie według poniższej instrukcji na adres mailowy popolsku@kul.pl:


- imię i nazwisko osoby, której dotyczy zwrot pieniędzy za egzamin 
- imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego
- numer konta bankowego (jeśli nie jest to konto w polskim banku to również numer SWIFT/BIC)
- nazwa i adres banku (razem z kodem pocztowym)

Podanie niepełnych danych powoduje przedłużenie procedury zwrotu.

 

Zwrot dokonywany jest w ciągu około 10 dni roboczych od podania przez Państwa danych do przelewu. 

 OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA POZIOMIE B1 i C1

 

Wszystkie planowane kursy są ogłaszane w aktualnościach na naszej stronie internetowej. 

 


 

Terminy egzaminów, które odbyły się w roku 2023:

  • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

Terminy egzaminów zaplanowane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2024:

  • 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
  • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

 

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

 

dysfunkcje_procedury