Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II planuje przeprowadzenie egzaminu na poziomie B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) w dniach 5-6 lutego 2023 r.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 6 grudnia o godz. 8.00

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy;

2. zaczekać na odpowiedź od organizatorów (poinformujemy, kto otrzymał miejsce w ciągu 3 dni roboczych);

3. po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu wnieść opłatę za egzamin;

4. przesłać na adres popolsku@kul.pl potwierdzenie dokonania opłaty. 

Po otrzymaniu potwierdzenia wyślemy informację o zarejestrowaniu na egzamin.

Nie przyjmujemy wpłat wykonanych bez naszego potwierdzenia rejestracji!


Osoby, które nie otrzymają informacji w wyznaczonym czasie 3 dni roboczych niestety nie zostaną zarejestrowane.

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.

 

PO TERMINIE REJESTRACJI NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

 

opłata za egzamin to równowartość w PLN (kurs z ostatniego dnia listopada 2022 r.):

  • poziom B1, B2  - 700,26  (równowartość 150 euro w polskich złotych) 

 

 

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

  

Bank account:

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64, 20-925 LUBLIN

IBAN:

PL 59124023821111000039262147

SWIFT/BIC:

PKOPPLPW

tytuł płatności:

SJKP / imię i nazwisko, poziom egzaminu (SJKP/Zbigniew Kamiński, B2) 

 

Wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

 

Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 10 osób. 
ZWROT OPŁAT!


Szanowni Państwo,

Aby otrzymać zwrot pieniędzy za egzamin bardzo prosimy o podanie  informacji według poniższej instrukcji na adres mailowy popolsku@kul.pl:
- imię i nazwisko osoby, której dotyczy zwrot pieniędzy za egzamin; 
- imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego;
- numer konta bankowego (jeśli nie jest to konto w polskim banku to również numer SWIFT/BIC);
- nazwa i adres banku (razem z kodem pocztowym).

Podanie niepełnych danych spowoduje przedłużenie procedury zwrotu, dlatego prosimy o ich podanie dokładnie według powyższej instrukcji.  Postaramy się wykonać zwroty jak najszybciej. W obecnej sytuacji zwrot wykonywany jest w ciągu około 10 dni roboczych od podania przez Państwa danych do wykonania przelewu. 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

 OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA POZIOMIE B1 i C1Wszystkie planowane kursy są ogłaszane w aktualnościach na naszej stronie internetowej. 

 


 

Terminy egzaminów zaplanowane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2022:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła również harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2023 roku:

 

 

  • 5-6 lutego 2023 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

 

 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

 

 

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

 

dysfunkcje_procedury