Letni kurs NAWA, rekturacja

logo_fb_pl

 

Szanowni Państwo,

 

z radością informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL otrzymała dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na letnie kursy języka i kultury polskiej w 2024 roku. W związku z tym prowadzimy rekrutację na letni intensywny kurs w formie stacjonarnej, trwający od 1 do 28 lipca 2024. Otwieramy nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Osoby przyjęte zostaną poinformowane mailowo w terminie 1 tygodnia od daty przysłania zgłoszenia. Brak informacji zwrotnej oznacza decyzję negatywną w sprawie przyjęcia.


Letni kurs skierowany jest do studentów zagranicznych uczelni wyższych oraz naukowców, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie min. B1. 

 

 

Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz między innymi wycieczki do Warszawy i Sandomierza; spacer po Lublinie z przewodnikiem; warsztaty tańców polskich; koncert muzyki folklorystycznej; wizyty w instytucjach zajmujących się pomocą i wsparciem cudzoziemców; wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne takie jak prezentacje krajów uczestników, gra miejska, czy konkurs wymowy polskiej.


Udział w kursach i wszystkich związanych z nimi aktywnościach jest dla uczestników bezpłatny. Nie dotyczy to kosztów podróży z/do Polski, które uczestnicy pokrywają sami.

Kandydaci przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną i na tej podstawie zostaną przyjęci na kurs. Preferowane będą ponadto osoby, które dotychczas nie korzystały z tego rodzaju stypendiów (programy MSZ, MNiSW, MEN), zwłaszcza te, które nie korzystały ze stypendiów programów NAWA. Ostateczne informacje o przyjęciu na kurs przekażemy do 10 maja. Do uczestnictwa w kursie wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu. 

Kryteria wyboru kandydatów w naszym ośrodku są zgodne z ogłoszeniem o naborze NAWA, szczególną uwagę zwracamy na:

1) Wskazanie kraju pochodzenia w formularzu - pozwala to na premiowanie aplikacji studentów z krajów wskazanych na liście krajów preferowanych przez NAWA oraz na zapewnienie różnorodności uczestników kursu, jeśli chodzi o kraj pochodzenia, uczelnię, itp.

 

2) Wskazanie na związki z Polską i Polakami - uczestnictwo w wydarzeniach, stowarzyszeniach, klubach polskich itp.

 

3) Studiowanie w dziedzinie filologii polskiej, slawistyki lub zagadnień Europy Środkowo-Wschodniej.

 

4) Dorobek naukowy związany z tematami dot. polskiej kultury, historii, polityki.


Formularz zgłoszeniowy: https://www.kul.pl/application-form,21647.html
Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola aplikacji, w tym prosimy zwrócić szczególną uwagę na:
- wszystkie dane personalne wraz z numerem dokumentu, na podstawie którego planowany jest przyjazd do Polski;
- Kurs NAWA dotyczy tylko 4 tygodni, od 1 do 28 lipca (kurs średnio-intensywny) - tylko te opcje powinny zostać zaznaczone;
- podanie osoby do kontaktu w Polsce nie jest obowiązkowe, można wpisać "nie dotyczy".


Nieprawidłowo wypełnione aplikacje (np. nie zawierające wymaganych informacji) nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów letnich NAWA znajdują się na stronie Agencji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/letnie-kursy-nawa-w-2024-r-znamy-liste-uniwersytetow

 


logo-nawa


Zapisy na 51. edycję Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej

 

W tym roku po raz pięćdziesiąty pierwszy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywać się będą zajęcia Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej. Przez cały lipiec i sierpień 2024 r. uczestnicy z całego świata będą się uczyć języka polskiego i poznawać kulturę naszego kraju. Kursy odbędą się stacjonarnie.  

 

pomnik_edytowane

 

Można wybrać kursy trwające od 2 do 8 tygodni, z różnym stopniem intensywności - od 4 do 8 godzin dziennie, z dodatkową możliwością wysłuchania wykładów z polskiej historii, literatury, kultury, muzyki i współczesnych zagadnień ekonomicznych (wykłady zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Program kulturalny i turystyczny obejmuje zwiedzanie Lublina, Sandomierza, Warszawy, Kozłówki i Zamościa, a także udział w koncertach i warsztatach tańca. Raz w tygodniu będą się odbywać seminaria dla szczególnie zainteresowanych polską kulturą. Program urozmaicą dodatkowe warsztaty i wydarzenia, np. konkurs wymowy czy gra miejska.

Więcej informacji na temat zapisów znajduje się TUTAJ


Kurs przygotowujący do egzaminu na poziomie B1 (egzamin 4-5 lutego 2024 r.)

 

 

 

POZIOM B1

 

Szanowni Państwo,

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL organizuje kurs przygotowujący do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego 

z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, który odbędzie się 4-5 lutego 2024 r.

Prowadząca: mgr Bożena Krawiec

 

Proponujemy kurs w wymiarze 20 godzin akademickich (1 godzina = 45 minut)

Koszt kursu: 400 zł od osoby (kurs będzie prowadzony w formie online na platformie Skype!)

ZAPISY PROWADZIMY DO PIĄTKU, 22 grudnia, DO GODZINY 12.00. Aby się zarejestrować, należy wysłać e-mail na adres popolsku@kul.pl, podając swoje imię i nazwisko oraz "rejestracja na kurs B1".

Informacje potrzebne do opłaty prześlemy w piątek, kiedy będziemy mieli pewność, że zebrała się grupa. 

 

Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek, 2 stycznia 2024 r., w godzinach 19.45-21.15.

 

 

Harmonogram zajęć

data

godzina

tematy

sprawności

2 stycznia  - wtorek

19.45-21.15

Informacje na temat struktury egzaminu na poziomie B1

Typy zadań na poszczególnych sprawnościach

Standardy wymagań

 

4 stycznia - czwartek

 

19.45-21.15

 

Poprawność gramatyczna

Pisanie

Mówienie

 

6 stycznia - sobota

 

18.00-19.30

 

 

Rozumienie ze słuchu

Pisanie

 

7 stycznia - niedziela

 

18.00-19.30

 

 

Poprawność gramatyczna

Rozumienie tekstów pisanych

 

13 stycznia - sobota

 

9.00-10.30

 

Rozumienie ze słuchu

Pisanie

 

14 stycznia - niedziela

 

18.00-19.30

 

 

Poprawność gramatyczna

Rozumienie tekstów pisanych

 

20 stycznia - sobota

 

9.00-10.30

 

Rozumienie ze słuchu

Pisanie

 

21 stycznia - niedziela

 

18.00-19.30

 

 

Poprawność gramatyczna

Rozumienie tekstów pisanych

 

27 stycznia - sobota

 

9.00-10.30

 

Rozumienie ze słuchu

Pisanie

 

28 stycznia - niedziela

 

18.00-19.30

 

 

Poprawność gramatyczna

Rozumienie tekstów pisanych

 


Zapisy na Państwowy Egzamin z Języka Polskiego Jako Obcego (18-19 listopada 2023)

logo_fb_plSzkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zamierza zorganizować w dniach 18-19 listopada 2023 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, C1, C2 (w grupie dostosowanej do osób dorosłych).

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 19 września o godz. 8.00.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: certyfikat-jezyka-polskiego-jako-obcego,18279.html

 

 

 

 


Zapisz się na roczny kurs języka i kultury polskiej!

KURS ROCZNY
(październik-czerwiec)

 

 

Odpowiedni kurs dla tych, którzy pragną zdobyć umiejętności komunikacyjne i poszerzyć swoją wiedzę o polskiej historii i kulturze. Zajęcia prowadzone są na poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, zależnie od preferencji. Ta opcja może być najbardziej odpowiednia dla osób, które wymagają znajomości języka polskiego do celów akademickich lub zawodowych. Po ukończeniu kursu nasi Uczestnicy powinni opanować język polski w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów wyższych, podjęcia własnych badań naukowych lub pracy w Polsce.

 

  • 23-25 godzin * tygodniowo w grupach do 10 osób, aby ułatwić indywidualne podejście i aktywne uczestnictwo;
  • Kurs rozpoczyna się od wycieczki do XVII-wiecznego Kazimierza Dolnego, domu wielu polskich artystów; w pomiędzy semestrami studenci wyjeżdżają na kilkudniową wycieczkę do atrakcyjnego miasta lub regionu w Polsce; pod koniec roku akademickiego organizujemy wycieczkę wzdłuż wschodniej granicy Polski, gdzie kultury katolicka, bizantyjska i żydowska tworzą wyjątkową mieszankę.
     

 

1_1.[1]  

 

*w polskim systemie edukacji jedna godzina akademicka jest równa 45 minutom

Czytaj dalej...

Akredytacja NAWA dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIW wyniku postępowania o nadanie akredytacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się, po raz kolejny, wśród jedenastu polskich uczelni, które otrzymały Akredytację NAWA
, gwarantujących swoim doświadczeniem oraz potencjałem organizacyjnym i merytorycznym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów.
Uzyskanie Akredytacji Agencji jest warunkiem realizacji poszczególnych typów kursów NAWA: Kursu Przygotowawczego NAWA (profile: humanistyczno-społeczny, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz medyczny i nauk o zdrowiu) a także Letniego kursu NAWA.
Akredytacja upoważnia do udziału w programach Agencji na realizację kursów w latach 2023-2026. Wniosek o nadanie akredytacji został przygotowany w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy współpracy z Wydziałem Medycznym oraz Wydziałem Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL.


Kurs przygotowujący do egzaminu 24-25 czerwca 2023 r.

logo_fb_pl

 

 

 

POZIOM B1

 

Szanowni Państwo,

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL organizuje kurs przygotowujący do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, który odbędzie się w czerwcu 2023. Prowadząca: mgr Bożena Krawiec

 


Proponujemy kurs w wymiarze 20 godzin akademickich (1 godzina = 45 minut)

Koszt kursu: 300 zł od osoby (kurs będzie prowadzony w formie online na platformie Skype!)

ZAPISY PROWADZIMY DO PIĄTKU, 26 maja, DO GODZINY 12:00. Aby się zarejestrować, należy wysłać e-mail na adres popolsku@kul.pl, podając swoje imię i nazwisko oraz "rejestracja na kurs B1".

Informacje potrzebne do opłaty prześlemy w piątek, kiedy będziemy mieli pewność, że zebrała się grupa. 

DOKŁADNY TERMINARZ zajęć podamy w przyszłym tygodniu.

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę, 27 maja, w godzinach 9.00-10.30.


 


Letni Kurs NAWA (rekrutacja zakończona!)

logo_fb_pl

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL otrzymała dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na letni kurs języka i kultury polskiej w 2023 roku! W związku z tym prowadziliśmy rekrutację na letni intensywny kurs w formie stacjonarnej trwający od 3 do 30 lipca 2023. Rekrutacja została zakończona!

 

 

 

Osoby przyjęte zostaną poinformowane mailowo w terminie 1 tygodnia od daty przysłania zgłoszenia. Brak informacji zwrotnej oznacza decyzję negatywną w sprawie przyjęcia.


Letni kurs skierowany jest do studentów zagranicznych uczelni wyższych oraz naukowców, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie min. B1. 

 

Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz między innymi wycieczki do Warszawy i Sandomierza; spacer po Lublinie z przewodnikiem; warsztaty tańców polskich; koncert muzyki folklorystycznej; wizyty w instytucjach zajmujących się pomocą i wsparciem cudzoziemcom; wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne takie jak prezentacje krajów uczestników, gra miejska, czy konkurs wymowy polskiej.

 


Udział w kursach i wszystkich związanych z nimi aktywnościach jest dla uczestników bezpłatny. Nie dotyczy to kosztów podróży z/do Polski, które uczestnicy pokrywają sami.

logo-nawa

Czytaj dalej...

Kurs przygotowujący do Państwowego Egzaminu (15-16 kwietnia 2023)

logo_fb_pl

 

 

 

POZIOM B1

 

Szanowni Państwo,

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL organizuje kurs przygotowujący do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, który odbędzie się w kwietniu 2023. Prowadząca: mgr Bożena Krawiec.

 


Proponujemy kurs w wymiarze 20 godzin akademickich (1 godzina = 45 minut)

Koszt kursu: 300 zł od osoby (kurs będzie prowadzony w formie online na platformie Skype!)

ZAPISY PROWADZIMY DO PIĄTKU 17 MARCA DO GODZINY 12:00. Aby się zarejestrować należy wysłać e-mail na adres popolsku@kul.pl podając swoje imię i nazwisko oraz "rejestracja na kurs B1".

Informacje potrzebne do opłaty prześlemy do piątku, kiedy będziemy mieli pewność, że zebrała się grupa. 

DOKŁADNY TERMINARZ -> Plan kursu B1 i C1POZIOM C1

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL organizuje kurs przygotowujący do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie C1, który odbędzie się w kwietniu 2023. Prowadząca: mgr Bożena Krawiec.

 

Proponujemy kurs w wymiarze 20 godzin akademickich (1 godzina = 45 minut)

Koszt kursu: 300 zł od osoby (kurs będzie prowadzony w formie online na platformie Skype!)

ZAPISY PROWADZIMY DO PIĄTKU 17 MARCA DO GODZINY 12:00. Aby się zarejestrować należy wysłać e-mail na adres popolsku@kul.pl podając swoje imię i nazwisko oraz "rejestracja na kurs C1".

Informacje potrzebne do opłaty prześlemy do piątku, kiedy będziemy mieli pewność, że zebrała się grupa. 

DOKŁADNY TERMINARZ  -> Plan kursu B1 i C1


Zapisy na Państwowy Egzamin z Języka Polskiego Jako Obcego (15-16 kwietnia 2023)

logo_fb_plSzkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zamierza zorganizować w dniach 15-16 kwietnia 2023 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, C1 (w grupie dostosowanej do osób dorosłych). Rejestracja na egzamin rozpocznie się 16 lutego o godz. 8.00

 

WIĘCEJ INFORMACJI: certyfikat-jezyka-polskiego-jako-obcego,18279.html