Szkoła Języka i Kultury Polskiej otrzymała status jednostki organizującej kurs przygotowawczy dla stypendystów Rządu polskiego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku. W 2021 roku oferta organizacji kursu przygotowawczego dla stypendystów NAWA, przygotowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej we współpracy z Działem Projektów Międzynarodowych, uzyskała pozytywną ocenę. Do konkursu mogły stanąć jednostki, które wcześniej uzyskały akredytację NAWA.

Roczny kurs przygotowawczy obejmuje:

- naukę języka polskiego – 600 h dla każdej grupy;

- wykłady z historii Polski – 60 h;

- wykłady z przedmiotów kierunkowych – 180 h;

- bogaty program integracyjno-kulturalny.

Uczestnicy otrzymują od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendium na kurs przygotowawczy oraz na pełny okres studiów.

 

logo-nawa