logo_fb_pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

pokój 111(Gmach Główny)

tel. +48 81/ 445 41 11

 

e-mail: polski@kul.pl - Sekretariat 

popolsku@kul.pl - w sprawach Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego Jako Obcego

UWAGA: W czasie obowiązywania stanu epidemicznego w Polsce prosimy o kontakt ze Szkołą jedynie telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adres: polski@kul.pl


FACEBOOK: School of Polish Language and Culture KULSzkoła Języka i Kultury Polskiej

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.