Komunikacja wizualna

 

Nowa książka pod redakcją Piotr Francuza, wydana staraniem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR.

 

Uważam, że opiniowania monografia zawiera artykuły ważne dla upowszechniania wiedzy z zakresu komunikacji wizualnej. Merytoryczna zawartość opracowania obejmuje większość zagadnień ważnych dla współczesnej kultury wizualnej. Dobór problemów przez Redaktora tomu i zaproszenie do współpracy wybitnych znawców problematyki komunikacji wizualnej pozwoliły na przygotowanie opracowania, które po opublikowaniu może być jedną z ważniejszych pozycji w zakresie komunikacji wizualnej. Sądzę, że książka będzie miała szerokie grono odbiorców wśród teoretyków i praktyków zajmujących się komunikacja wizualną a także studentów kierunków, dla których ważnym modułem jest kształcenie w tym zakresie 

(Z recenzji prof. Wiesławy Limont)

 

Autorzy artykułów:

Paweł Fortuna, Piotr Francuz, Elżbieta Grygiel, Jarosław Janowski, Joanna Kinowska, Wojciech Koziejowski, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Leszek Mądzik, Ewa Niestorowicz, Agnieszka Ogonowska, Jacek Ostaszewski.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013, godz. 11:43 - Piotr Francuz