INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU!


1. Przed obroną pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej), każdy student KUL jest zobowiązany do zdania składającego się z części pisemnej i ustnej egzaminu z języka nowożytnego.

2. W KUL istnieje możliwość uzyskania:

a) Certyfikatu TELC, uznawanego na arenie międzynarodowej, w wyniku zdania egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym TELC, jakim jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL;

b) Uniwersyteckiego Certyfikatu Znajomości Języka Nowożytnego, w wyniku zdania komisyjnego egzaminu wewnętrznego.

3. Studenci, którzy zamierzają uzyskać specjalizację nauczycielską, mają obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2, czyli średnio zaawansowanym stopnia wyższego (studia zawodowe) i B2+ (studia magisterskie), przy czym „plus” oznacza silny wariant poziomu B2.

4. Lektoraty standardowe (zgodnie z minimum programowym, ustalonym przez MEN) obejmują średnio 120 godzin zajęć z języka nowożytnego, przy czym kurs trwa 4 semestry: 15 tygodni po 2 godziny kursu w każdym semestrze (minimum programowe dla psychologii, filologii polskiej, prawa kanonicznego kurs B i MISH wynosi 180 godzin).

5. Osiągnięcie poziomu B2+ i opanowanie techniki egzaminu wymaga około 660 godzin systematycznej, intensywnej nauki języka (najlepiej w wymiarze 4 – 5 godzin tygodniowo), zatem:

a) jeżeli zdałeś (-łaś) maturę na poziomie podstawowym w wynikiem powyżej 80%, kwalifikujesz się na kurs na poziomie B1 (do osiągnięcia poziomu B2 brakuje Ci jeszcze około 330 godzin nauki);

b) jeżeli zdałeś (-łaś) maturę na poziomie rozszerzonym w wynikiem powyżej 80%, kwalifikujesz się na kurs na poziomie B2 (do osiągnięcia tego poziomu brakuje Ci jeszcze około 180 godzin nauki).

 

OFERTA PODWOJENIA
WYMIARU LEKTORATÓW STANDARDOWYCH

Możesz uczestniczyć w LEKTORATACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, jeżeli opłacisz – w każdym semestrze – 30 dodatkowych godzin kursu języka nowożytnego (Twój kurs będzie obejmował nie 2, lecz 4 godziny zajęć językowych w tygodniu):

  • rata za jeden semestr wynosi: 300,00 PLN;

  • rata za dwa semestry (z rabatem) wynosi: 540,00 PLN.

Termin dokonania wpłaty za I lub I i II semestr roku akademickiego 2006/2007 upływa w dniu 20 września 2006 r.

Dokonując wpłaty za kurs należy podać:
- numer konta,
- swoje Imię i Nazwisko,
- swój adres,
- nazwę kursu (np. angielski – kurs uzupełniający).

Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zapisaniem się na lektorat uzupełniający.

Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty:

druk_wp_3_400

Informacje o wszystkich typach kursów prowadzonych w KUL - na stronie internetowej SPNJO KUL: http://www.kul.lublin.pl/1200.html

Autor: PNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2006, godz. 13:41 - spnjo