logo_studium_jezykow_obcych_kul

 

Studium Języków Obcych jest prężnie działającą agendą ogólnouniwersytecką stanowiącą nowoczesne centrum dydaktyczne nowożytnych i starożytnych języków obcych.  Wykładowcy zatrudnieni w Studium stanowią zespół absolwentów filologii, których nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu nauczania, co znajduje potwierdzenie w sukcesach uczestników naszych kursów. Zasadniczym zadaniem Studium jest prowadzenie zajęć językowych na I oraz II roku studiów. Aktualnie studenci w ramach obowiązkowych zajęć mogą uczyć się następujących języków:

 1. język angielski
 2. język francuski
 3. język hiszpański
 4. język niemiecki
 5. język włoski
 6. język rosyjski
 7. język łaciński
 8. język grecki (klasyczny)

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy prowadzimy także zajęcia specjalistyczne:

 1. biznesowe
 2. prawnicze
 3. psychologiczne
 4. informatyczne
 5. pielęgniarskie

Pracownicy Studium są autorami licznych przedsięwzięć promujących nauczanie języków obcych takich jak:

 1. Forum Prawnicze
 2. Forum Psychologiczne
 3. Business Issues
 4. Konkursy Językowe

Cyklicznie włączamy się w organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki

Ponadto w Studium działają Centra Egzaminów Międzynarodowych:

 1. Centrum Egzaminacyjne TELC
 2. Centrum Egzaminacyjne TOLES

 

Uwaga!!!

Od roku akademickiego 2015/16 studenci KUL mogą bezpłatnie rozszerzyć swój program studiów m.in.: o dodatkowe zajęcia językowe. Wystarczy, że zwrócą się ze stosownym podaniem, którego wzór znajduje się na stronie www.kul.pl/sjo, do swojego Dziekana/Prodziekana ds. studenckich.

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie Studium.

sjo_2022

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023, godz. 11:28 - Tomasz Flis