logo_studium_jezykow_obcych_kul

 

Studium Języków Obcych jest prężnie działającą agendą ogólnouniwersytecką stanowiącą nowoczesne centrum dydaktyczne nowożytnych i starożytnych języków obcych.  Wykładowcy zatrudnieni w Studium stanowią zespół absolwentów filologii, których nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu nauczania, co znajduje potwierdzenie w sukcesach uczestników naszych kursów. Zasadniczym zadaniem Studium jest prowadzenie zajęć językowych na I oraz II roku studiów. Aktualnie studenci w ramach obowiązkowych zajęć mogą uczyć się następujących języków:

 1. język angielski
 2. język francuski
 3. język hiszpański
 4. język niemiecki
 5. język włoski
 6. język rosyjski
 7. język łaciński
 8. język grecki (klasyczny)
 9. język chiński (w ramach zajęć fakultatywnych)

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy prowadzimy także zajęcia specjalistyczne:

 1. biznesowe
 2. prawnicze
 3. psychologiczne
 4. informatyczne

Pracownicy Studium są autorami licznych przedsięwzięć promujących nauczanie języków obcych takich jak:

 1. Forum Prawnicze
 2. Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza
 3. Forum Psychologiczne
 4. Business Issues
 5. Konkursy Językowe

Cyklicznie włączamy się w organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki

Ponadto w Studium działają Centra Egzaminów Międzynarodowych:

 1. Centrum Egzaminacyjne TELC
 2. Centrum Egzaminacyjne PTE
 3. Centrum Egzaminacyjne HSK/HSKK

Centrum Egzaminacyjne HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), zostało otwarte 26 stycznia 2015 r. i jest jedynym ośrodkiem w Polsce na wschód od Wisły, gdzie można zdać egzamin ze znajomości języka chińskiego.

Jest to egzamin przygotowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka i ma za zadanie sprawdzić znajomość języka chińskiego u obcokrajowców. Jest on uznawany na całym świecie.

Obejmuje on dwa zakresy:

a/ egzamin pisemny na poziomach 1- 6

b/ ustny na poziomach 1-3;

 Uzyskanie poziomu czwartego upoważnia obcokrajowców do podjęcia studiów na wyższych uczelniach w Chińskiej Republice Ludowej.

 

Uwaga!!!

Od roku akademickiego 2015/16 studenci KUL mogą bezpłatnie rozszerzyć swój program studiów m.in.: o dodatkowe zajęcia językowe. Wystarczy, że zwrócą się ze stosownym podaniem, którego wzór znajduje się na stronie www.kul.pl/spnjo, do swojego Dziekana/Prodziekana ds. studenckich.

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie Studium.

 

SPNJO-TK-20180925-003

 

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 16:41 - Tomasz Flis