Listy grup lektoratowych dla studentów I roku

Poniżej zamieszczamy listę zawierającą przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego dla studentów I roku:

lista_grupy_lektoratowe_2022_23_numery_albumu

(aktualizacja: 04.10.2022) 

  • W celu określenia swojej grupy należy odszukać na liście własny numer albumu (aby szybko odnaleźć numer albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź)), a następnie sprawdzić numer grupy, do której zostali Państwo przydzieleni (Symbol grupy składa się z następujących elementów: [język][numer grupy][poziom] Przykład: A322 B1). Zajęcia te należy odszukać w planie zajęć danego lektora. Interaktywny plan lektora prowadzącego zajęcia znajduje się w kolumnie zaraz za numerem grupy.
  • W przypadku kolizji lektoratu z zajęciami kierunkowymi bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu lektorowi podczas zajęć lub ewentualnie za pośrednictwem kontaktu e-mail (lista adresów mailowych pracowników zamieszczona jest na stronie www.kul.pl/sjo). Postaramy się ten problem rozwiązać, tak aby umożliwić Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
  • Proszę sprawdzić plan zajęć lektoratowych przed zapisaniem się na zajęcia z wychowania fizycznego.
  • Studenci powtarzający przedmiot/semestr lub uzupełniający różnice programowe mają obowiązek zgłoszenia się do dnia 21 października do sekretariatu Studium (226 GG) w celu otrzymania skierowania na zajęcia.

 

Information for first-year students:

How to find your foreign language group?

lista_grupy_lektoratowe_2022_23_numery_albumu

(updated 04.10.2022) 

  • Below you will find a list with all foreign language groups. To find your language group, first click on your student register number (“numer albumu” in Polish). To find it, you can use the shortcut Ctrl+F (Find). Next to your student register number, you will see the number of the group you have been assigned to (The symbol of the group consists of: [language][group number][level]; Example: H303A2 stands for Spanish, group number 303, level: A2). You can check the timetable of language classes by clicking on the name of the language teacher, which is in the last column.
  • Make sure that you check your language class timetable before you sign up for a physical education class.
  • Should your foreign language class be scheduled at the same time as some other classes, please contact your language teacher during the first meeting or by e-mail (e-mail addresses can be found at www.kul.pl/sjo). We will do our best to solve this problem so that you can attend all classes.

 

Do zobaczenia na zajęciach !

 

learning-a-language1

2022-10-01

Rozszerzenie programu studiów o zajęcia językowe

spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości i uczestniczyć w zajęciach językowych, zapraszamy do sekretariatu SJO osobiście lub wysyłając podanie ze zgodą Dziekana na adres sjo@kul.pl w terminie do dnia 30 października.

 

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects_2022_2023

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SJO (226 GG);

tel; 81 445 4229; sjo@kul.pl

podanie_ects_instrukcja

 

Serdecznie zapraszamy.:)

2022-09-27