jonas-jacobsson-411044-unsplash

 
EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH
Poniżej znajdują się opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania.
 
          Język angielski

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2 z elementami academic english

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2 (profil biotechnologiczny)

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2 (profil przyrodniczo-gospodarczy) 

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2 (profil biznesowy)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (profil biznesowy z elementami IT)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (język angielski w administracji) 

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (z zakresu położnictwa)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (z zakresu pielęgniarstwa)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (język angielski dla studentów Bezpieczenstwa narodowego)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2 (język angielski dla studentów Kryminologii)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2+ (profil pedagogiczny)

CEF B2+ – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska) B2+ (profil prawniczy)

CEF B2 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego o profilu biznesowym.pdf B2+ (dla studentów kierunku lekarskiego)

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf B2+ (profil psychologiczny)

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf B2+ (profil teologiczny)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf C1 z elementami academic english

 

Język francuski

CEF A2 - Egzamin na poziomie podstawowym.pdf A2 

CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf B2+ (profil prawniczy) 

CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf B2+ (profil psychologiczny) 

CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf B2+ (profil teologiczny)

 

Język hiszpański

 
Język niemiecki

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf A2

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf B2

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf B2+ (profil pedagogiczny)

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2+ (profil prawniczy) 

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf B2+ (profil psychologiczny)

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf B2+ (profil teologiczny) 

 

 

Język rosyjski

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf A2 
           
Język włoski
CEF A2 - Egzamin na poziomie podstawowym.pdf A2 
CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego B2 
 
Egzamin z języka nowożytnego na poziomie CEF B2 dla doktorantów:
Nowa wersja!!!
Autor: SPNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024, godz. 14:37 - Tomasz Flis