lit_wsp_wobec_rom

Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, pod red. M. Łukaszuk-Piekary i D. Seweryna, TN KUL, Lublin 2007, ss. 392.


odkontestacji

Wojciech Kaczmarek, Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski, Wydawnictwo KUL , Lublin 2007, ss. 276.


teatr_dramat_sacrum

Teatr – dramat – sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), pod red. W. Kaczmarka i A. Podstawki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 238.

koniski_01
Karol Ludwik Koniński, Szkice krytyczne, Wydawnictwo „Arcana ”, Kraków 2007, wybór i opracowanie Adam Fitas, s. 358.


od_strony_wartoci

Andrzej Tyszczyk, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 216.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2009, godz. 07:24 - Paweł Jarosz