Wykaz zajęć prowadzonych w trybie zdalnym w sem. zimowym w roku akademickim 2021/2022

Wykaz zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

 

Filologia polska I stopnia

 

Rok 1, sem. I

 

Wprowadzenie do nauki o języku, wykład, 15 h, 3 ECTS

Historia literatury staropolskiej, wykład, 30 h, 2 ECTS

 

Rok 2, sem. III

 

Specjalizacja krytyka literacka i artystyczna

Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej, wykład, 20 h, 2 ECTS

Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje), wykład, 15 h, 1 ECTS

 

Specjalizacja teatralno-filmowa

 

Istota i granice teatru, wykład, 15 h, 1 ECTS

Nurty i gatunki sztuki filmowej, konwersatorium,30 h, 2 ECTS

 

Wykłady, konwersatoria (wg zainteresowań z listy do wyboru - tabela), wykład/ konwersatorium, 45 h, 3 ECTS

 

Polska i Brytania – związki i paralele literackie w dawnych wiekach

konwersatorium

30

Z

1

30

2

Romantyzm polski w perspektywie komparatystycznej: literatura i sztuka

konwersatorium

30

Z

1

30

2

Wybitne osiągnięcia literatury światowej od pozytywizmu do współczesności

wykład

15

Z

1

15

1

Problemy literatury polskiego romantyzmu

wykład

15

Z

1

15

1

Modernizm - trwanie w kulturze XX i XXI wieku

wykład

15

Z

1

15

1

 

 

Rok 3, sem. V

 

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii, wykład, 15 h, zdalny, 1 ECTS

 

Specjalizacja krytyka literacka i artystyczna

Krytyka i polityka, wykład, 2 ECTS

 

Specjalizacja teatralno-filmowa

Teatr w mediach, konwersatorium, 15 h, 1 ECTS

Teatr a film, konwersatorium, 15 h, 1 ECTS

 

Wykłady, konwersatoria (wg zainteresowań z listy do wyboru - tabela), wykład/ konwersatorium, 45 h, zdalne, 3 ECTS

 

Z zagadnień komparatystyki literackiej (okres wczesnonowożytny)

konwersatorium

30

Z

2

W kręgu romantycznej wyobraźni

konwersatorium

30

Z

2

Literatura światowa. Wybrane nurty, dzieła, twórcy od pozytywizmu do współczesności

wykład

15

Zbo

1

Z problematyki polskiego romantyzmu

wykład

15

Zbo

1

Modernizm w literaturze i kulturze przełomu XIX i XX wieku

wykład

15

Zbo

1

 

 

 

Filologia polska II stopnia

 

Rok 1, sem. I

 

Językoznawstwo ogólne, wykład, 30 h, zdalny, 3 ECTS

Metodologia badań nad językiem, wykład, 15 h, zdalny, 1 ECTS

Metodologia badań literackich, wykład, 15 h, zdalny, 1 ECTS

Antropologia kultury, wykład, 15 h, zdalny, 1 ECTS

 

Wykłady i konwersatoria (wg zainteresowań z listy do wyboru - tabela), wykład/konwersatorium, 45 h, zdalne, 3 ECTS

 

Spotkanie z nieznanym. Epika wczesnonowożytna i wyprawy w obce kraje

konwersatorium

30

Z

2

Literatura wobec sztuki i krytyki. Konteksty i pogranicza

konwersatorium

30

Z

2

Literatura po 1918 roku wobec kulturowych tradycji - inspiracje i realizacje

wykład

15

Z

1

Język, kultura, społeczeństwo

wykład

15

Z

1

Teoria literatury - wybór zagadnień

wykład

15

Z

1

 

 

Specjalizacja nauczycielska

Podstawy dydaktyki, wykład, 30 h, zdalny, 2 ECTS

 

Specjalizacja glottodydaktyczna

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego, wykład, 30 h, 2 ECTS

 

Specjalizacja media i komunikacja kulturowa

Kultura i komunikacja, wykład, 15 h, 1 ECTS

Poetyka reklamy, ćwiczenia, 15 h, 1 ECTS

 

 

Rok 2, sem. III

 

Seminarium literaturoznawcze lub językoznawcze, seminarium, 30 h, zdalne, 6 ECTS

Konwersatoria i/ lub wykłady (wg zainteresowań z listy do wyboru - tabela) wykład/ konwersatorium, 30 h, zdalne, 3 ECTS

 

Arcydzieła dramatu powszechnego

konwersatorium

30

Z

2

Sztuka wysoka, sztuka popularna - proza narracyjna (koniec wieku XX i wiek XXI)

konwersatorium

30

Z

2

Z zagadnień historii języka

wykład

15

Z

1

Od tradycji do awangardy- literatura żydowska od XIX do XXI w.

wykład

15

Z

1

Estetyka literacka i aksjologia

wykład

15

Z

1

 

 

 

Humanistyka cyfrowa

Rok 1, sem. I

Humanistyka cyfrowa , wykład, 30 h, 2 ECTS

Współczesne teorie kultury, wykład, 15 h, 2 ECTS

Projektowanie stron WWW, warsztaty, 30 h, 4 ECTS

 

Rok 2, sem. III

Zagrożenia w sieci, warsztaty, 30 h, 2 ECTS

Seminarium dyplomowe, seminarium, 30 h, 2 ECTS

 

 

Edytorstwo

 

Rok 1, sem. I


Historia książki (wykład), 2 ECTS
Tekstologia (warsztaty), 2 ECTS
Warsztat naukowy edytora (warsztaty), 2 ECTS

Rok 2, sem. III


Historia Polski (wykład), 3 ECTS
Archiwa literackie/ Literatura polska XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład do wyboru), ECTS
Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia), 2 ECTS

Rok 3, sem. V


Literatura polska XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład), 1 ECTS

Literatura powszechna (od roku 1918) wykład, 1 ECTS

Rynek wydawniczy w Polsce / Promocja książki w mediach (konwersatorium do wyboru), 4 ECTS

 

 

 

 

 

 


Terminy i miejsca spotkań studentów 1 roku z opiekunami lat w dniu 1 października 2021 r.

Terminy i miejsca spotkań studentów I roku

z koordynatorami/opiekunami lat

w dniu 1 października 2021 r.

 

 

godz. 10.00 filologia polska (I stopnia), sala CN-202 (Collegium Norwidianum, II piętro)

godz. 11.00 filologia polska (II stopnia), sala CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy, II piętro)

godz. 13.00 edytorstwo (I stopnia), sala CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy, II piętro)

godz. 12.00 humanistyka cyfrowa (II stopnia), sala CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy, II piętro)

 

 


Koło Polonistów Studentów KUL. Spotkanie po latach

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ważnym
polonistycznym wydarzeniu pt. "Koło Polonistów Studentów KUL. Spotkanie po
latach", które zaplanowane zostało na 20 maja 2021 roku, na godzinę 18.00.

Inspiracją do spotkania jest m.in. publikacja książki "Koło Polonistów
Studentów KUL (1919-2019) Szkice. Wspomnienia. Materiały", zredagowanej
przez prof. dra hab. Adama Fitasa.
Książka jest opowieścią o 100 latach istnienia koła studenckiego, w którym
wielu z nas zdobywało pierwsze doświadczenia organizacyjne, ale też
spełniało naukowe pasje i nawiązywało trwałe przyjaźnie.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: rozpoczniemy krótką prezentacją
(ok. 30 minut), a resztę czasu chcemy przeznaczyć na swobodne rozmowy i
wspomnienia członków i członkiń koła (do wyczerpania tematów).
Serdecznie zapraszamy!


Małgorzata Król i Adam Fitas

Link do spotkania udostępniają organizatorzy.


Zmiana trybu zajęć

Uwaga!

Od dnia 18 marca do odwołania wszystkie zajęcia na kierunkach edytorstwo, filologia polska, humanistyka cyfrowa odbywają się w trybie zdalnym.

 


Konferencja "102-lecie Koła Polonistów"

skos_fb

 

Koło Polonistów Studentów KUL zaprasza na konferencję zatytułowaną "102-lecie Koła Polonistów", która odbędzie się 18 marca 2021 r. Wydarzenie będzie poświęcone historii Koła, jego przedsięwzięciom oraz osobom zaangażowanym w działalność koła. Będzie to również okazja, by porozmawiać o nowej książce pod redakcją prof. Adama Fitasa Koło Polonistów Studentów KUL (1919-2019). Szkice. Wspomnienia. Materiały, która ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL (Lublin 2020). Wydarzenie w formie online odbędzie się na platformie MS Teams, początek o godz. 11.00.  Dostęp do wydarzenia.