W ramach Instytutów Literaturoznawstwa i Językoznawstwa prowadzone są badania naukowe w zakresie klasycznych dziedzin filologii: językoznawstwa, teorii literatury, historii literatury - polskiej i powszechnej (w tym także w sposób szczególny nad problematyką literatury polsko-żydowskiej), krytyki literackiej, dziejów dramatu i teatru, tekstologii i edytorstwa, humanistyki cyfrowej oraz dydaktyki literatury i języka polskiego.

 

Problematyka badawcza decydująca o specyfice naukowej naszego środowiska koncentruje się wokół zagadnień interpretacji, przemian form artystycznych, relacji między literaturą i religią oraz na problemach języka religijnego.

 

Kierunki ściśle współpracują naukowo z dwiema samodzielnymi jednostkami badawczymi: Ośrodkiem Badań nad Twórczością Cypriana Norwida oraz Ośrodkiem Badań nad Literaturą Religijną, których pracownicy współtworzą nasze środowisko naukowe i prowadzą wybrane zajęcia dydaktyczne odpowiadające tematyce swoich prac badawczych.

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2021, godz. 12:41 - Grzegorz Jędrek