Koordynator Kolegium Dydaktycznego

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

 


Filologia polska st. I i II

Koordynator:

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

 

Członkowie rady:

I stopień

dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL – (zastępstwo za dr hab. Anna Czapla)

dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL

dr Małgorzata Peroń

 

 

II stopień

dr hab Ireneusz Piekarski, prof. KUL

dr Anna Majewska-Wójcik

dr Grzegorz Głąb

dr Agnieszka Karczewska (zastępstwo za dr hab. Magdalenę Marzec-Jóźwicką - urlop)

 


Humanistyka cyfrowa

Koordynator:

Dr Monika Szabłowska-Zaremba

Członkowie rady:

dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

dr Ewa Mackoś –Iwaszko

 

 


Edytorstwo

Koordynator:

Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Członkowie rady:

Dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2021, godz. 17:51 - Magdalena Grela-Tokarczyk