Koordynator Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa

i Humanistyki Cyfrowej

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

 


Filologia polska st. I i II

Koordynator:

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

Członkowie rady:

I stopień

dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

dr Małgorzata Peroń

II stopień

dr hab Ireneusz Piekarski, prof. KUL

dr Anna Majewska-Wójcik

dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka 

 


Humanistyka cyfrowa

Koordynator:

dr Monika Szabłowska-Zaremba

Członkowie rady:

dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

dr Ewa Mackoś –Iwaszko

 

 


Edytorstwo

Koordynator:

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Członkowie rady:

dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022, godz. 08:18 - Magdalena Grela-Tokarczyk