I ARTYKUŁY

 1. Jarosław Jęczeń - PRACA SOCJALNA W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KUL. HISTORIA, PARADYGMAT, INNOWACJE,
 2. ks. Mirosław Kalinowski - KSZTALCENIE NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II WIĘŹNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W LUBLINIE,
 3. Marta Kozak – KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI POMOCOWYCH W POLSCE DO 1990 ROKU,
 4. Bogusław Ulijasz – RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
 5. Maria Gagacka – PLURALIZM W SYSEMIE USŁUG SPOŁECZNYCH – WYZWANIA I ZAGROŻENIA,
 6. Adam Zadroga - POLITYKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ ZA 25 LAT. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI,
 7. Witold Janocha – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI,
 8. Katarzyna Zielińska-Król – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO ELEMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ W PROCESIE INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAWNE,
 9. Mirosław Brzeziński – SPOŁECZEŃSTWO I RODZINA WE WZAJEMNEJ SŁUŻBIE,
 10. Ks. Jerzy Koperek, Adam Koperek - AKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC RODZIN WIELODZIETNYCH,
 11. ГАЛИНА БЕВЗ - КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ В СІМ’ЇЯК МОДЕРАТОР ДИНАМІКИ ЗМІН ПОДРУЖНІХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СІМЕЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ КООРДИНАТ,
 12. Julia Gorbaniuk – RODZINA MIGRACYJNA W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ,
 13. Anna Andrzejewska-Cioch - DEATH BY SUICIDE – WORK WITH FAMILY IN MOURNING,
 14. Katarzyna Białożyt – STREETWORKING JAKO METODA DZIAŁANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO,
 15. Piątkiewicz Grzegorz – INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI,
 16. Renata Spyrka-Chlipała – UWARUNKOWANIA I SPECYFIKA POTRZEB SENIORÓW

 

II. SŁOWNIK POJĘĆ Z ZAKRESU PRACY SOCJALNEJ

 

Ks. Jerzy Koperek

 1.  Praca socjalna (pojęcie i definicje),
 2. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych,
 3. Superwizja w pracy socjalnej,
 4. Katalog praw społecznych w Europejskiej Karcie Społecznej,
 5. Ochrona praw dziecka w dokumentach międzynarodowych,

 

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 Agnieszka Zaborowska, Anna Andrzejewska-Cioch – Sprawozdanie z wjazdu naukowego w ramach Projektu “Poznanie funkcjonowania systemu pomocy społecznej i instytucjonlanych form sparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy społecznej w Niemczech”.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, godz. 23:39 - Ewa Zięba