Studia przez satelitę

KUL kończy prace nad projektem, jakiego na lubelskich uczelniach jeszcze nie było. Chodzi o nauczanie za pośrednictwem telewizji satelitarnej. - Na pewno nie ograniczymy się do emitowania profesora czytającego wykład z kartki - zapewnia prof. Piotr Francuz, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL, który koordynuje przedsięwzięcie. - Projekt jest bardzo zaawansowany. Ale o szczegółach wolałbym nie mówić, dopóki nie zyskamy środków na jego sfinansowanie. Dzięki telewizji możliwość skorzystania z naszej oferty edukacyjnej mieliby też słuchacze mieszkający za granicą.

Uniwersytet planuje też lekcje języków obcych przez Internet dla osób niedowidzących i niewidomych. - To jeden z elementów programu "Przez języki świata do pracy". Dzięki niemu niepełnosprawni wzrokowo będą mogli zdobyć certyfikat z języka obcego - opowiada Michał Jastrzębski, który zajmuje się realizacją projektu.

W kwietniu uczelnia uruchomi studia podyplomowe dla nauczycieli. Dowiedzą się na nich, jak pracować z uczniami niewidzącymi. We wrześniu zaś sami na uczelni poprowadzą dla nich kursy. Na uniwersytecie powstanie też ośrodek adaptacji pomocy multimedialnych, w tym np. programów do nauki języka - właśnie na potrzeby niewidomych. Do wiosny pojawi się też specjalna witryna KUL. - Osoby niewidome korzystające z Internetu używają specjalnego oprogramowania, które czyta im zawartość stron - opowiada Michał Jastrzębski. - Program nie jest w stanie oddzielić informacji ważnych umieszczonych na stronie od tych, które są nieistotne. "Czyta" wszystko - również grafikę. To często powoduje chaos. Niewidomy ma problem z selekcją informacji. Kolejna wersja witryny KUL będzie bardzo oszczędna graficznie. To powinno ułatwić jej zrozumienie.

Projekt "Przez języki świata do pracy" finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Jej celem jest promowanie nowych sposobów zwalczania form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, godz. 18:42 - Piotr Francuz