Język i kultura

prof. Anna Wierzbicka
prof. Anna Wierzbicka

 Prof. Karol Izydor Wysokiński (prorektor UMCS)
Prof. Karol Izydor Wysokiński (prorektor UMCS)

 Prof. Anna Wierzbicka
Prof. Anna Wierzbicka

 Prof. Anna Wierzbicka i dr hab. Anna Pajdzińska (prof. UMCS)
Prof. Anna Wierzbicka i dr hab. Anna Pajdzińska (prof. UMCS)

 Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS)
Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS)

Prof. Robert Piłat (PAN)
Prof. Robert Piłat (PAN)

Prof. Robert Piłat (PAN)
Prof. Robert Piłat (PAN)

Piotr Francuz
Dr hab. Piotr Francuz

Dyskusja
Dyskusja

Dyskusja
Dyskusja

Prof. Anna Wierzbicka i Dr hab. Piotr Francuz
Prof. Anna Wierzbicka i dr hab. Piotr Francuz
Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2006, godz. 22:33 - Piotr Francuz