neuroscience  Konferencja na temat neuronauki w Kazimierzu Dolnym

Pracownicy Katedry (Piotr Francuz - członek komitetu organizacyjnego konferencji oraz Piotr Markiewicz, Ania Szalkowska i Magda Szubielska) wzięli udział w XIV Kolokwiach Psychologicznych Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, zatytułowanych: Neuronauki - w kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Podczas sesji plakatowej Piotr Markiewicz zaprezentował multimedialną wersję posteru Neuropoznawcze mechanizmy procesu śnienia - mapa dyskusji.
Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2007, godz. 19:10 - Piotr Francuz