Rada Naukowa WIML

Na wniosek Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, płk. dr. Olafa Truszczyńskiego, Minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak, powołał Piotra Francuza na członka Rady Naukowej WIML na  4-letnią kadencję w latach 2012-2014.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2012, godz. 12:56 - Piotr Francuz