Aktualności / Fotorelacje

29.11.2021 - Spotkanie Rektora KUL z biskupem kijowsko-żytomierskim Vitaliim Kryvystykim SDB