The 11th European Congress of Psychology

scream_3_litho_170

Magda Szubielska i Piotr Francuz wzięli udzial w 11. Europejskim Kongresie Psychologicznym, w Oslo. Magda zaprezentowała poster: The role of visual experience on the strategies of blind and sighted individuals in mental imagery. a Piotr wyłosił referat: Mental rotation of the real-world objects.

Gwoździem programu był oczywiście wykład prof. Philipa Zimbardo: The Journey from the Psychology of Evil to Heorism.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2010, godz. 22:44 - Piotr Francuz