20th International ISHS Humor Conference

arton387-ef001_227

Gosia Torój wzięła udział w 20th International ISHS Humor Conference (University of Alcala, Alcala de Henares, Spain) I wyglosiła referat zatytułowany: Towards unifying knowledge about humor: the cognitive-emotional model of active humor.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2008, godz. 12:54 - Piotr Francuz