• Zamiast eposu. Rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej. Wydawnictwo KUL.  Lublin 2011.
    fitas_epos.jpg
  • Karol Ludwik Koniński, Szkice krytyczne. Wybór. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Adam Fitas. Wydawnictwo ARCANA. Kraków 2007. Spis treści.pdf

fitas_okadka_400

 

  • Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003. Spis treści.pdf

fitaskoninski_400

  • Model powieści Józefa Mackiewicza. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1996. Spis treści.pdf

fitasmackiewicz_400

 


Spis publikacji.pdf


Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2012, godz. 16:56 - Ireneusz Piekarski