Administracja - nowy kierunek w Stalowej WoliOd października będzie można studiować administrację w Filii KUL w Stalowej Woli. Rekrutacja na studia licencjackie na tym kierunku będzie prowadzona w trybie wolnym od 9 lipca za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl.

Zgodnie z zapowiedziami poszerza się nasza oferta dydaktyczna w Filii KUL. Poza dietetyką i inżynierią środowiska, zainteresowane osoby mogą aplikować również na administrację. Uruchomiamy rejestrację w naborze wolnym, czyli na podstawie świadectwa dojrzałości.


Administracja jest kierunkiem przygotowującym do pracy w administracji publicznej - rządowej, samorządowej oraz skarbowej. Pozwala także na samodzielne prowadzenie działalności oraz stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych – sferze biznesu oraz organizacji społecznych.


Mamy  nadzieję, że w najbliższym czasie, w Filii KUL w Stalowej Woli, ruszą również nauki o rodzinie oraz bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień). To dobra wiadomość dla tych kandydatów, którzy zamierzają studiować w rodzinnych stronach, a zależy im na jakości kształcenia.

8 lipca upłynął termin pierwszego etapu rekrutacji na wszystkie dostępne kierunki studiów na KUL. Kolejny rozpocznie się po 21 lipca. Wyjątkiem, jako nowość, jest właśnie administracja w Filii KUL w Stalowej Woli, na którą można aplikować od 9 lipca do zakończenia tegorocznej rekrutacji.

Szczegóły na stronie kandydat.kul.pl

Autor: Wojciech Wciseł
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 13:37 - Leszek Wojtowicz