Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe - rekrutacja na studia podyplomowe

dyplom ukończenia studiów podyplomowychZmieniający się rynek pracy wymaga coraz częściej zdobycia nowych kompetencji lub uzupełnienia już posiadanych. Taką możliwość daje szeroka gama studiów podyplomowych na KUL. Właśnie rusza rekrutacja na kolejną edycję studiów. -  W naszej ofercie znajduje się ponad 30 kierunków, w tym kilka unikatowych w skali Polski – podkreśla dr Dorota Bis, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.   

 

Oferta KUL w zakresie studiów podyplomowych jest bardzo szeroka. Na liście znajdziemy ponad 30 kierunków. Są wśród nich studia skierowane do biznesu:  Master of Business Administration czy analityka biznesowa. Na prawników czekają m.in. studia z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej lub prawa ochrony zdrowia. Z kolei pracownikom szeroko pojętej administracji KUL proponuje  studia z zakresu zarządzania i finansów lub zamówień publicznych. Do zainteresowanych pracą w szkolnictwie skierowane są studia umożliwiające uzyskanie przygotowania pedagogicznego, natomiast nauczyciele mogą uzupełnić swoje kwalifikacje o zarządzanie oświatą. Pełna oferta dostępna jest na stronie http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/

 

Reagując na potrzeby rynku Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji stale poszerza ofertę kierunków . – W semestrze letnim proponujemy dwie nowości,  są to studia z zakresu architektury wnętrz oraz prawo kanoniczne dla prawników -  dodaje kierownik Centrum.

 

Decyzja o trybie prowadzenia zajęć jest uzależniona od sytuacji epidemicznej. Obecnie odbywają się one zdalnie, natomiast w normalnych warunkach studia w trybie stacjonarnym prowadzone są, w zależności od kierunku, albo w Lublinie, albo w Stalowej Woli.

 

Najlepszym dowodem jakości studiów jest fakt, że cieszą się one corocznie dużym zainteresowaniem. ­- Studia podyplomowe na naszej Uczelni ukończyło już ponad 10 000 słuchaczy – podkreśla dr Dorota Bis. Dodaje również, że studenci i absolwenci KUL na części kierunków mogą liczyć na zniżki w opłatach.


Rekrutacja potrwa do 15 marca. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich. Studia podyplomowe mogą również rozpocząć osoby, które ukończyły IV rok jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu 81 445 39 96 lub na profilu studia podyplomowe KUL na Facebooku.

2021-01-26

Prof. Sławomir Żurek, ekspert KUL: Zagłada spowodowała traumę u wszystkich

Coroczne przywoływanie straszliwego, brzemiennego w skutki ludobójstwa ma na celu poza uczczeniem niewinnych ofiar, pokazywanie współczesnym pokoleniom, do czego może prowadzić nacjonalizm oraz fanatyzm i uświadamianie konieczności tłumienia w zarodku wszelkich działań wynikających z chorej ideologii, tak by już nigdy więcej nic tak strasznego się nie powtórzyło – mówi prof. dr hab. Sławomir Żurek w związku z III Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie.

 

 

W 2005 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, obchodzony od trzech lat, dzięki inicjatywie prof. Sabiny Bober z KUL, także na Lubelszczyźnie. Zdaniem prof. Żurka, dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, praktykowany w sposób bestialski w czasach Holokaustu antysemityzm również dziś ma swoich zwolenników i promotorów, co w zestawieniu z obecnie zachodzącymi takimi zjawiskami, jak odhumanizowanie rzeczywistości, kryzys wartości czy zmaterializowanie relacji międzyludzkich może stanowić tykającą bombę zagrażającą światu.

 

Zakłamywana historia

Prof. Żurek uznaje, że współczesna antropologia stawia tezę, że zagłada spowodowała traumę u wszystkich: nie tylko ofiar, lecz także świadków i zabójców, i to zarówno w tamtym pokoleniu, jak i w następnych.  - Dotyczy to szczególnie Polski, która po wojnie stała się wielkim żydowskim cmentarzem. Przez lata komunizmu nie wolno było mówić o Holokauście, pamięć o nim fałszowano i zacierano, literaturę na ten temat cenzurowano, a przy tym z racji wielowiekowej obecności Żydów w Rzeczpospolitej, ich ogromnego wkładu w naszą kulturę narodową, zakłamywano historię mieszczącą w sobie wielonarodowość, wielokulturowość i wielowyznaniowość tych ziem – podkreśla ekspert.

 Fabryki śmierci

 

Prof. Żurek przypomina, że Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu określił Holokaust jako najbardziej tragiczne wydarzenie XX wieku, a może nawet – jak stwierdził po namyśle – w całych dziejach ludzkiej cywilizacji. Nigdy bowiem w historii świata nie dokonano zbrodni na sposób przemysłowy, budując obozy koncentracyjne i obozy zagłady będące de facto fabrykami śmierci. Nigdy też, patrząc na Holokaust z punktu widzenia teistycznego, nie doszło do tak perfekcyjnie zaplanowanego terrorystycznego zamachu na naród wybrany (naród, który przyniósł światu Boże Objawienie). Dopuścili się tego w latach 1939–1945 naziści, obierając na główne miejsce tego ludobójstwa okupowaną przez siebie Polskę. Dokonywało się zatem ono niejako na oczach ówcześnie żyjących Polaków, choć informacje o nim dotarły również do innych państw (m.in. Wielkiej Brytanii, USA i Sowieckiej Rosji), które zachowały wobec tej eksterminacji milczenie i bierność.

 

Getto i upokorzenie

Jak przypomina prof. Żurek podczas drugiej wojny światowej, a więc w latach 1939–1945, Żydzi byli zamykani w gettach, na różne sposoby upokarzani i torturowani, głodzeni, a wreszcie masowo zabijani. W ciągu sześciu lat wymordowano około 6 milionów Żydów, w tym około 3 milionów, będących obywatelami II Rzeczpospolitej.  Przerażająca statystyka obejmuje również około 1,5 miliona dzieci. Największe miejsca mordu to obozy śmierci: Auschwitz-Birkenau oraz rozlokowane na Lubelszczyźnie – Bełżec, Sobibór i Majdanek oraz (położona także po prawej stronie Wisły) Treblinka.

2021-01-25

Dr hab. M. Wyrostkiewicz, prof. KUL: Rzetelny dziennikarz demaskuje zło i nieprawość

„Chodźcie i zobaczcie” to tytuł 55. orędzia papieskiego na obchodzony dziś Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.  - Nawiązując do niego można powiedzieć, że dziennikarz jest tym, który mówi do odbiorców. Kiedy znajdzie informację prowadzi do niej innych, dzieli się nią, a nierzadko też ją omawia i wyjaśnia jej znaczenie - podkreśla medioznawca, dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypomina o roli mediów, ich pozycji oraz odpowiedzialności nie tylko dziennikarza, ale także wydawcy, bo to media są ważnymi narzędziami poznawania i pojmowania świata. Działalność radia, prasy telewizji nie ogranicza się do prostego przekazu informacji.  - Za sprawą publicystyki, wywiadów, reportaży i innych sposobów aktywności dziennikarskiej ta informacja jest interpretowana. W ten sposób media wpływają na postrzeganie i rozumienie rzeczywistości, a w konsekwencji kształtują opinie i poglądy poszczególnych osób i całych społeczeństw. Ta wielka funkcja oznacza także wielką odpowiedzialność - podkreśla prof. Wyrostkiewicz.

Chodźcie i zobaczcie

Ekspert odnosi się również do aktualnego orędzia papieża Franciszka, w którym mówi on o roli mediów, zwracając uwagę na komunikowanie. Jest to dla niego tak ważna kwestia, iż wpisuje ją w tytuł tegorocznego orędzia. Całe przesłanie papieża jest nie tylko wezwaniem człowieka mediów do tego, aby „poszedł i zobaczył”, co się dzieje, a potem przekazał uzyskana informację dalej.  - Papież postuluje, aby dziennikarski przekaz informacji był prawdziwym komunikowaniem. To znaczy takim operowaniem informacją, które buduje autentyczną komunię, czyli wspólnotę osób. A ta nie może być zbudowana inaczej, niż na prawdzie i poszanowaniu każdego człowieka - wskazuje medioznawca.

Dziennikarz demaskuje

Prof. Wyrostkiewicz zwraca uwagę na fakt, że prawdziwa komunikacja to nie ośmieszanie czy krzywdzenie człowieka, kłamstwo i manipulacja, które przecież są niczym innym, jak właśnie uderzaniem w okłamanego lub zmanipulowanego odbiorcę, albo próbą wykorzystania go do osiągnięcia jakiegoś osobistego celu. - Wcale nie oznacza, że w komunikacji nie ma miejsca na ukazywanie błędów poszczególnych osób i na demaskowanie zła. Rzetelny dziennikarz demaskuje zło i nieprawość. Czyni to po to, aby je dostrzec i wyrugować z życia. Nigdy zaś dlatego, żeby komuś dokuczyć, spowodować czyjś ból lub zainicjować jakiekolwiek zło - mówi ekspert.

Ja Ci opowiem

Jaka jest zatem pozycja dziennikarza w myśl tegorocznego orędzia? Ów „sprawny” dziennikarz nie mówi do odbiorcy „chodź i zobacz”, ale zdaje się wołać „zatrzymaj się, a ja ci opowiem, co o tym myślę, a ty to przyjmij i nie zadawaj pytań”. Rzetelny dziennikarz informuje i inspiruje. „Sprawnemu” zaś nie zależy na pokazaniu prawdy, ale na tym, aby odbiorcy zatrzymali się nad jego przekazem. - „Chodźcie i zobaczcie”, i komunikuje ludziom, co zobaczyliście i zrozumieliście. A przede wszystkim komunikujcie się z ludźmi. Szukajcie prawdy, nawet, jeśli wymaga to dużego wysiłku, a potem dzielcie się nią z innymi. Takie zadania wyznacza Franciszek współczesnym dziennikarzom - podsumowuje prof. Michał Wyrostkiewicz.

Dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL, Wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL.  W obszarze jego badań znajduje się miedzy innymi etyka komunikacji.

2021-01-24

Ks. dr hab. Marcin Kowalski członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej

Ks. dr hab. Marin KowalskiPapież Franciszek mianował wykładowcę KUL ks. dr. hab. Marcina Kowalskiego członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. To kolejny naukowiec  z naszego uniwersytetu, który będzie zasiadał w tym organie doradczym Kongregacji Nauki Wiary.

 

Papieska Komisja Biblijna istnieje od 1902 roku. Jej głównym zadaniem jest pomoc Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła w interpretowaniu Pisma św. Na prośbę Kongregacji Nauki Wiary czy episkopatów narodowych Komisja przygotowuje opinie i stanowiska podczas zebrania plenarnego, odbywającego się corocznie po Wielkanocy - Komisja Biblijna ma charakter naukowy i doradczy, służący rozwojowi biblistyki katolickiej. W ostatnich latach opracowała ona dokumenty dotyczące metod interpretacji tekstu biblijnego, związku Pisma z tradycjami Izraela, natchnienia w Biblii, biblijnych norm moralnych, czy dyskutowanej dziś mocno biblijnej wizji człowieka  – tłumaczy nowy członek Komisji.

 

W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Ks. dr hab. Marcin Kowalski jest piątym członkiem Komisji z Polski od początku jej istnienia. Zastąpi w niej innego wykładowcę KUL, ks. prof. Henryka Witczyka, który zasiadał w niej od 2009 roku. W przeszłości członkami Komisji byli również związani z KUL ks. prof. Lech Stachowiak (1990-97) i ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz (1998-2007).

 

Ks.  dr hab. Marcin Kowalski absolwentem KUL (2002), odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2003-2011), gdzie uzyskał doktorat.  Po powrocie do Polski został zatrudniony na Wydziale Teologii KUL, gdzie przed dwoma laty uzyskał habilitację. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół listów św. Pawła, a także historycznej postaci Jezusa, Biblii w kulturze i antropologii kulturowej. Jest autorem nie tylko pozycji naukowych, wspólnie z ks. Przemysławem Śliwińskim opublikował dwie książki z serii Jutro Niedziela, które zawierają analizy tekstów biblijnych na rok liturgiczny A i B. Pozycja zdobyła w 2020 roku wyróżnienie na gali Wydawców Katolickich Feniks w kategorii duchowości. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2021-01-22

W semestrze letnim większość zajęć w trybie online

W semestrze letnim większość zajęć na KUL będzie odbywać się w formie zdalnej, na platformie Microsoft Office 365, według harmonogramu zajęć, z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe. Wyjątkiem będą zajęcia praktyczne, w szczególności wymagające korzystania ze specjalistycznego oprogramowania, laboratoryjne i kliniczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także seminaria i pracownie dyplomowe na ostatnim roku studiów będą mogły odbywać się w trybie stacjonarnym z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wykazy tych zajęć zostaną przygotowane i opublikowane na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Sesja egzaminacyjna oraz egzaminy dyplomowe będą odbywały się również w formie zdalnej.

 

Treść zarządzenia znajduje się w aktualnościach na e-KUL 

2021-01-22

Kolegium Rektorskie KUL: działania szpitala w Plymouth to powolna eutanazja Polaka

Działania podejmowane w szpitalu w Plymouth wobec Polaka, który trafił tam z urazem mózgu, nie mają nic wspólnego z medycyną, ale są celowym pozbawianiem życia ciężko chorego człowieka i przejawiają znamiona powolnej eutanazji – podkreśla Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w wydanym oświadczeniu.

 

Kolegium Rektorskie KUL solidaryzuje się z chorym i rodziną, która walczy o zachowanie go przy życiu oraz sprowadzenie do szpitala w Polsce. „W pełni utożsamiamy się ze stanowiskiem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, który zwrócił się w liście do kard. Vincenta Nicholsa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth” – zaznaczają władze KUL.

 

Rektor i prorektorzy uniwersytetu przypominają, że zgodnie z przysięgą Hipokratesa podstawowym zadaniem lekarzy jest ratowanie życia każdego człowieka, nawet w sytuacji, gdy jego stan jest bardzo ciężki, a rokowania nie są pomyślne. „Z relacji jakie do nas docierają wynika, że w przypadku Polaka hospitalizowanego w Plymouth, zasada ta jest rażąco naruszana. W tej sytuacji nie możemy mówić o braku stosowania tzw. daremnej terapii, ale o celowym uśmiercaniu ciężko chorego człowieka. To łamanie jego podstawowego prawa” – podkreśla Kolegium Rektorskie KUL.

 

Władze KUL przypominają też, że św. Jan Paweł II wskazywał w encyklice Evangelium Vitae, że w dzisiejszych czasach „coraz silniejsza staje się pokusa eutanazji, czyli zawładnięcia śmiercią poprzez spowodowanie jej przed czasem”. „Papież zaznaczał w Evangelium Vitae, że w rzeczywistości to, co mogłoby się wydawać logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się absurdalne i nieludzkie, tworząc „kulturę śmierci”, szerzącą się zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu, charakteryzujących się mentalnością nastawioną na wydajność, według której obecność coraz liczniejszych ludzi starych i niesprawnych wydaje się zbyt kosztowna i uciążliwa” – dodają rektor i prorektorzy KUL.

2021-01-19

Trwa zimowa rekrutacja na KUL

Rekrutacja zimowa na KUL11 stycznia rozpoczęła się rekrutacja zimowa na KUL. W tym roku jest ona prowadzona na dwa kierunki studiów II stopnia:  

 

 

Rekrutacja odbywa się w trybie wolnym, co oznacza, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 lutego 2021 za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl

 

Studia II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku). Uzyskanie tytułu magistra inżyniera architektury krajobrazu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie architekta krajobrazu, projektanta zieleni czy zarządcy zieleni. Z kolei ukończenie studiów w zakresie inżynierii środowiska umożliwia wykonywanie zadań dotyczących inżynierii wodnej, inżynierii sanitarnej, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz kształtowania i ochrony środowiska

 

Więcej informacji na stronie: kandydat.kul.pl


Czy warto studiować architekturę krajobrazu? Co dają studia II stopnia? Na te pytania odpowiada dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL.Na czym polega studiowanie inżynierii środowiska? Jakie możliwości otwierają przed absolwentami studia II stopnia? O studiowaniu na KUL w Stalowej Woli opowiada mgr Robert Stachyra.

2021-01-04

Przedsiębiorczość kompetencją przyszłości

Czy przedsiębiorczość jest kompetencją przyszłości? Odpowiedzi na to pytanie przez cztery styczniowe dni szukali studenci pierwszego roku KUL pod okiem specjalistów – ekspertów rynku pracy i przedsiębiorców. Panele dyskusyjne nt. przedsiębiorczości, wspomagające odnalezienie własnej drogi na rynku pracy już od trzech lat prowadzi Biuro Karier KUL i Dział Kształcenia KUL.

 

- Pandemia okazała się dla nas szansą, bo przenosząc wydarzenie do MS Teams udało się nam spotkać bez względu na odległość geograficzną z wyjątkowymi gośćmi, m.in. Justyną Przybysz, Szymonem Milczanowskim, Pawłem Fortuną, Agnieszką Jurkowską, Rafałem Cencorą czy Małgorzatą Torój – podkreśla Marta Szymańska-Jarosz, koordynator wydarzenia ze strony Biura Karier KUL.

 

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości dla studentów pierwszego roku studiów prowadzone są od roku akademickiego 2018/2019 i mają formę semestralnych warsztatów. Studenci uczą się pracy w grupie, rozwijają kreatywność, poznają plusy i minusy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Efektem końcowym warsztatów są projekty własnego biznesu, wypracowane w małych grupach. Zgodnie z przyjętą koncepcją, jedno ze spotkań ma formę konferencji - panelu dyskusyjnego z praktykami – ekspertami rynku pracy, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, moderowanego przez pracownika naukowego KUL, prowadzącego przedmiot „przedsiębiorczość”.

 

Jak zaznacza Marta Szymańska-Jarosz, spotkania z praktykami już na początku studiów to cenne doświadczenie pozwalające ukierunkować przygotowania do wejścia na rynek pracy: - W czasie tych spotkań z jednej strony studenci mogą poznać historię osób, które prowadzą działalność na własny rachunek, z drugiej strony ci sami goście pokazują przedsiębiorczość jako kompetencję, połączenie określonych cech i umiejętności, których można się nauczyć i wykorzystać w biznesie, na etacie, czy w życiu prywatnym. W ten sposób już od pierwszego roku studiów możemy przybliżyć młodym ludziom rynek pracy, pokazać jak inwestować w siebie w czasie studiów i jak przekuć pasję w pracę zarobkową.

 

W tegorocznych zajęciach uczestniczyło 756 studentów pierwszego roku. Odbyły się one w formie zdalnej i miały charakter zamknięty, ale część nagrań z paneli dyskusyjnych została udostępniona na kanale YouTube Biura Karier.

 

Biuro Karier KUL działa od 2000 r. Jednostka pełni obowiązki agencji zatrudnienia w charakterze pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz doradztwa personalnego, wspierając osoby w każdym wieku w odnalezieniu satysfakcjonującej pracy, zgodnej z ich potencjałem zawodowym i potrzebami rynku. Zespół tworzą specjaliści z bogatym doświadczeniem w pracy z różnorodnymi grupami klientów, świadczący usługi w zakresie coachingu kariery, doradztwa zawodowego i biznesowego. Biuro Karier aktywnie współpracuje z pracodawcami i instytucjami, stwarzając studentom okazję do uczestnictwa w webinarach, spotkaniach zawodoznawczych czy udostępniając oferty pracy, praktyk oraz staży w Portalu Kariery. Ta jednostka uniwersytecka realizuje również program rozwojowy „Cool Careers”, Program Badania Losów Zawodowych Absolwentów, program Ambasador Biura Karier KUL, a także organizuje cykliczne wydarzenia: Letnią Akademię Kompetencji, Akademię Przedsiębiorczości czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.

2021-01-21

Granty dla studentów KUL

Rektor KUL Ks. prof. Mirosław Kalinowski utworzył Fundusz Grantowy Uniwersyteckich Grantów Misyjnych. Skierowany jest on do studentów i doktorantów oraz do organizacji studenckich i doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zaproponują działania naukowe, medialne, rówieśnicze promujące uniwersytet w myśl dewizy „Deo et Patriae”.

 

Kard. Wyszyński podczas Wykładów dla duchowieństwa na KUL, 1966Wydarzenia mają mieć charakter misyjny, wpisujący się w dewizę uczelni „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie”. Ponieważ rok 2021 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapituła premiować będzie te projekty, które nawiążą do nauki, myśli, dorobku Stefana Wyszyńskiego. Mogą mięć one różnorodny charakter – od realizacji wideo, radiowych, po plebiscyty, koncerty, warsztaty, debaty dla studentów KUL oraz innych uczelni. Wśród propozycji są także blogi, cykle artykułów prasowych, reportaży , wystawy. - Przedsięwzięcia, które mogą zostać dofinansowane przez kapitułę, mają za zadanie przyczynić się do rozwoju i integracji społeczności akademickiej KUL, zwiększyć zaangażowanie studentów i doktorantów w życie Uniwersytetu. Mogą one objąć dzieci, młodzież oraz parafie. Zachęcam do aktywności oraz do korzystania z programu grantowego – podkreśla rektor, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Zgodnie z regulaminem, wniosek o udział w konkursie składa się w sekretariacie Prorektora ds. misji i administracji (GG p. 117). Należy do niego dołączyć załącznik, w którym zawarte zostaną: opis, miejsce oraz data dzienna rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, lista tematów/wykładów, szkoleń lub innych działań, lista imienna prelegentów/szkoleniowców oraz kosztorys wydarzenia.

 

Podziału środków dokonuje Kapituła ds. Uniwersyteckich Grantów Misyjnych w trybie konkursu grantowego na niejawnych posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Komisja może przyjąć wniosek lub odrzucić, o czym wnioskodawca dowie się drogą mailową.

 

Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaakceptowany zobowiązany jest do przedstawienia Kapitule w terminie 7 dni od zakończenia projektu sprawozdania z jego realizacji, do którego dołączy dokumenty finansowe, które potwierdzą wykorzystanie przyznanych środków. Niewywiązanie się z tego punktu, skutkować może zwrotem przyznanych środków i odrzuceniem kolejnych wniosków składanych przez wnioskodawcę.

 

Regulamin konkursu jest dostępny w aktualnościach na e-KUL.

2021-01-20

Prorektor KUL: pamiętamy o dobrodziejstwach wyświadczonych na rzecz uczelni

Prorektor prof. K.Narecki dziękuję studentom za zaangażowanie na rzecz KULRozpoczęły się spotkania ze studentami, doktorantami, wyróżniającymi się aktywną działalnością naukową oraz społeczną na rzez uniwersytetu. Za zaangażowanie dziękował Prorektor KUL do spraw studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki. Prorektor zaznaczył, że pomimo utrudnień związanych z pandemią pojawiły się inicjatywy zrealizowane przez studentów z powodzeniem. Nie zabrakło również sukcesów w nauce.  – Tworzycie, inspirujecie, wzbogacacie życie uniwersytetu. W ten sposób stajecie się przykładem dla innych – podkreślił prof. K. Narecki.

 

Prorektor nawiązał do idei grantów misyjnych, za pośrednictwem których organizacje studenckie będą w tym roku mogły przygotowywać wydarzenia kulturalne, podejmować działania naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie (blogi, artykuły prasowe, debaty), nawiązujące do nauczania i myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu Sejm i Senat dedykował rok 2021. Informacja o grantach wraz z regulaminem pojawi się w najbliższym czasie.

 

Fotorelacja

2021-01-19