Aktualności / Wydarzenia

Aktualia 2023 pod hasłem „Nic co ludzkie nie jest nam obce”

Czy będzie wdzięcznym i empatycznym opłaca się w dzisiejszych czasach? – od tego pytania i idącego za nim wykładu psycholog dr Agnieszki Lasoty z Uniwersytetu Pedagogiczego w Krakowie, rozpoczęła się tegoroczna XXIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych. Mottem Aktualiów 2023 jest parafraza maksymy Terencjusza: „Nic co ludzkie nie jest nam obce”. Czterodniowe spotkanie naukowców z całej Polski, w którym licznie uczestniczą również studenci i miłośnicy psychologii, zakończy się 30 marca Galą Freudów.

Misją Uniwersytetu jest m.in. uwrażliwianie przyszłych absolwentów, by osadzali profesjonalne działania, w naszym przypadku działania psychologiczne, w aktualnej wiedzy naukowej – podkreślił dyrektor Instytutu Psychologii KUL dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL, który otworzył konferencję i podziękował Kołu Naukowemu Studentów Psychologii KUL (KSNP KUL) za organizację wydarzenia.

„Sztuka życia w chorobie. Perspektywa systemu znaczeń”, „Nietypowy rozwój płci: nowe podejście do diagnozy i terapii osób transpłciowych i interpłciowych”, „(Nie)widzialne dzieci – o sytuacji psychospołecznej dzieci rodziców pozbawionych wolności i program wspierający więzi rodzinne”, „Specyfika problemów etycznych w praktyce neuropsychologicznej” to przykłady niektórych prelekcji tegorocznej konferencji. Ponadto zaplanowano X Forum Psychologiczne, a także warsztaty i łamigłówki psychoterapeutyczne, m.in. z udziałem prof. Piotra Olesia.

Kuratorka KSNP KUL dr Małgorzata Łysiak zwróciła uwagę, że Aktualia to konferencja, która skoncentrowana jest wokół nauki i wymiany intelektualnej. Tytuł tej konferencji „Nic co ludzkie nie jest nam obce” to jest motto bycia psychologiem zaznaczyła ekspertka i zwracając się do studentów podkreśliła, że jedne z najważniejszych wartości, które daje studiowanie psychologii na KUL, to otwartość i szacunek wobec innych.

Wykład inauguracyjny pt. „Czy będzie wdzięcznym i empatycznym opłaca się w dzisiejszych czasach?” wygłosiła psycholog dziecięca i nauczycielka akademicka dr Agnieszka Lasota, która kieruje pracami Katedry Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Więcej informacji o tegorocznych Aktualiach można znaleźć m.in. na koncie Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL na Facebooku.