Prace nad nowym kierunkiem studiów

   Dokumenty nowego kierunku studiów inżynieryjnych o profilu praktycznym docelowo realizowanego w Filii a prowadzonego przez Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL po uzupełnieniach i poprawkach, w komplecie zostały przekazane do dalszego procedowania.

 

   W ramach nowego kierunku Pani Pełnomocnik ds. Filii KUL zawarła porozumienia dotyczące kształcenia praktycznego z:

  • Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Stalowej Woli
  • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o.
  • ML SYSTEM S.A. w Zaczerniu
  • SERVITECH Waldemar Drozdowski w Tarnowie
  • WJATECH sp. z o.o. w Zaczerniu
  • TECHNOLUTIONS sp. z o.o. w Łowiczu

Wszystkim przedsiębiorstwom i firmom dziękujemy za okazane zaufanie.

 


Romanistyka na KUL

   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli i Romanistyka KUL pozdrawiają!

   Dr Joanna Dyrda-Muskus Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ds. Filii, dr hab. Judyta Niedokos adiunkt w Katedrze Literatur i Kultur Romańskich, dr Paulina Mazurkiewicz adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 

   W Filii KUL w Stalowej Woli odbyły się wykłady dedykowane licealistom zaprzyjaźnionych z Filią stalowowolskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.Wykłady
o tematyce: Czy dobro zawsze zwycięża?- „Dżuma” Alberta Camusa i Francuski: Dlaczego TAK? poprowadziły dr hab. Judyta Niedokos i dr Paulina Mazurkiewicz.

 

   Uczniowie z zaangażowaniem słuchali prelekcji, zadawali wnikliwe pytania
i wzięli udział w konkursie.Dowiedzieli się m.in. że język francuski jest melodyjny, łatwy do nauki (wbrew pozorom) oraz poszukiwany na rynku pracy.

 


Warsztaty Skarbowo-celne

   19 stycznia odbyły się  pierwsze warsztaty z tematyki  skarbowo-celnej dla studentów Filii KUL.

   Przeprowadzono je dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie a Filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

   Pierwsze warsztaty przeprowadził Pan Rafał Konieczkowski Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.

  Kolejne warsztaty odbędą się 31 stycznia, dedykowane są wszystkim studentom Filii.

  
Studenci uczestniczący w cyklu warsztatów otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wystawione przez Izbę Administracji Skarbowej.

 
 

konieczkowski_compressed

 

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz informacji i edukacji w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, Strony zawierają niniejsze porozumienie, wyrażając wolę współpracy dla realizacji istotnych celów we wskazanych obszarach. Główną ideą wspólnego działania jest łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej, wynikającej z zadań realizowanych przez IAS Rzeszów, z procesem dydaktycznym, realizowanym przez Uniwersytet”.


Akcja Charytatywna

naglowek_gorny_v1

Filia KUL w Stalowej Woli aktywnie brała udział w tegorocznej akcji. Szczere podziękowania należą się wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć zbiórkę. Wspólnie ze studentami, udało się stworzyć łącznie trzy wypełnione po brzegi paczki, z których cieszyć się będą wybrani mieszkańcy naszego miasta.

>> Zobacz podsumowanie akcji <<

 

 


Piłkarze na KUL

 

W warsztatach na kierunku dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli uczestniczyli piłkarze klubu sportowego Stal Stalowa Wola. Studenci II roku dietetyki pod opieką Pani dr Beaty Nakoniecznej przeprowadzili badania za pomocą profesjonalnego sprzętu dostępnego w Filii tj. analizatora składu masy ciała a następnie przedstawili sportowcom optymalny plan żywienia.


Delegaci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

   Pragniemy poinformować, że na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego został ogłoszony nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który trwać będzie do dnia 30 listopada 2022r.

wersj1 Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 delegatów, a jego kadencja potrwa 2 lata. Kandydatem na delegata może być osoba, która zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.

 

   Lista wybranych na podstawie zgłoszeń Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie zamieszczona na stronie BIP Województwa Podkarpackiego ( https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sejmik-2/mlodziezowy )

 

Zachęcamy młodych ludzi do stawiania swoich pierwszych kroków w działalności obywatelskiej!

 

Uchwała Zarządu - Pobierz PDF

 

 

 


Warsztaty przyszłych inżynierów

   W ostatni piątek, 28 października studenci inżynierii środowiska i materiałowej brali udział w zajęciach warsztatowych, które miały miejsce w stacji uzdatniania wody jak i w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Zajęcia koordynowały mgr Katarzyna Grąz oraz dr Anna Gronba - Chyła.

 

Kliknij TUTAJ aby przejrzeć pełną galerię zdjęć!

 

warsztaty-inzynieria


Miejsca, spotkania, ludzie

   W piątek, 21 października studenci dietetyki wybrali się na wycieczkę do Sandomierza, na której poznali przeszłe jak i teraźniejsze ciekawostki tego miasta. Nie mogło zabraknąć dobrej pogody, ciepłego posiłku i luźnej atmosfery.

 

Kliknij TUTAJ aby przejrzeć pełną galerię zdjęć!

 


Reprezentacja Filii KUL w Stalowej Woli na inauguracji

   W trzecią niedzielę października, 16 października 2022 r., odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23.

 

    Jej honorowym gościem był Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa OFM.

 

   Mikołaj Markocki, student pierwszego roku Dietetyki, złożył dziś ślubowanie podczas Inauguracji roku akademickiego.